Vysokofrekvenční elektrotechnika 

Předmluva

Úvod

Vysokofrekvenční elektrotechnika

Historický úvod

Základní vztahy z teorie elektromagnetického pole

Příklady na procvičení základních vztahů

Elektrické obvody při velmi vysokých frekvencích

Stejnosměrné a nízkofrekvenční obvody

Sítě a obvody s rozloženými parametry

Kapacitní a influenční koeficienty

Obvody velkých rozměrů, vysoké kmitočty

Skin efekt a vnitřní impedance vodiče

         Řešené příklady

Přenos výkonu po přenosovém vedení

Šíření a reflexe elektromagnetického vlnění

Šíření elektromagnetických vln

Odraz kolmo dopadající vlny od ideálně vodivé stěny

Vyzařování a antény

Některé druhy antén

Fyzikální podstata vyzařování

Šíření elektromagnetických vln ve vlnovodu

Základní vlastnosti vlnovodu

Ideální vlnovod obdélníkového průřezu

Ideální vlnovod kruhového průřezu

Koaxiální vedení (koaxiální vlnovod)

Optické vlnovody (světlovody)

Útlum v reálných vlnovodech

Impedance ve vlnovodu

 

Dutinové rezonátory

Základní vlastnosti dutinových resonátorů obecného tvaru. Charakteristické frekvence. Činitel jakosti.

 Interakce elektronů s elektromagnetickým polem

Základní energetické vztahy

Indukovaný proud

Vysokofrekvenční rovinná dioda

Základy kinematické teorie klystronů

Dvoukruhový klystron

Reflexní klystron

Magnetrony

Magnetrony - Válcový magnetron

Rovinný magnetron (planotron)

Amplitron

Permaktron

Permaktron

Karcinotron

Karcinotron

Dodatky

Homogenní vedení

Literatura

Rejstřík