Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:f4

Praktikum IV pro F (NOFY130)

Exkurze do praktika

Praktikum atomové fyziky (na Karlově) nabízí:

Klasické experimenty, jako:

 • fotoelektrický jev, popsaný Heinrichem Hertzem v roce 1887, následně vysvětlený Albertem Einsteinem v roce 1905 (za což dostal Nobelovu cenu v roce 1921)
 • Zeemanův jev – pozoroval Pieter Zeeman v roce 1896 (Nobelova cena 1902)
 • Stern-Gerlachův experiment – provedený v roce 1922 Waltherem Gerlachem a Otto Sternem (Nobelova cena za fyziku v roce 1943)
 • Franck-Hertzův experiment (realizovaný v roce 1914, Nobelova cena 1925)
 • určení měrného náboje elektronu z dráhy svazku v elektrickém a magnetickém poli

Použití moderních metod ke studiu materiálů a tkání (vědecké přístroje sdílené pro praktikum):

 • princip a použití nukleární magnetické rezonance (NMR)
 • využití metod skenovací elektronové mikroskopie pro studium strukturních parametrů krystalických látek a chemického složení povrchů materiálů pomocí analýzy rentgenových spekter
 • využití rentgenové difrakce pro studium krystalických materiálů
 • použití fourierovské infračervené spektroskopie

Praktikum jaderné fyziky (v Tróji) nabízí:

 • Ukazujeme techniky detekce záření, které pochází z jaderných přeměn, z urychlovačů částic nebo z kosmického záření.
 • Představujeme celou paletu základních typů detektorů. Plynové detektory ionizační komora, Geiger-Mullerův detektor; scintilační - plastové a krystalické; polovodičové - křemíkové i germániové, chlazené kapalným dusíkem.
 • Kromě vědeckých aplikací vysvětlujeme i principy využití jaderných metod v medicíně nebo v průmyslu, geologii, …
  • Pozitronová emisní tomografie (PET),
  • Analýza prvkového složení vzorku (adaptace metody PIXE).
 • Vyzkoušíte si software pro počítačové modelování detekce částic z urychlovače komplexním detektorem (TileCal), jaký se používá v moderních částicových experimentech (například ATLAS v CERN).
 • Zpracujete si vzorek dat z detektoru ATLAS, ve kterém lze objevit částici Higgsův boson.
 • Kromě odborníků s dlouholetou zkušeností, velká část vyučujících jsou doktorandi, pracující v různých prestižních zahraničních laboratořích a jsou jen o pár let starší než studenti, takže si s nimi budete dobře rozumět.

Laboratoř vodíkových technologií (v Tróji) nabízí:

 • Seznámení se s konceptem Vodíkového hospodářství a proměny elektrické energie na chemickou a naopak
 • Experimenty s moderními elektrolyzéry vody a vodíkovými palivovými články
 • Měření výkonnosti a účinnosti těchto zařízení a experimentální odhad energetické hustoty H2
 • Individuální přístup vyučujícího ke studentům (vedoucí má na starosti jen jednu úlohu)

Trója, těžké laboratoře

Karlov, praktikum IV

zadani/f4.txt · Poslední úprava: 12.09.2023 13:28 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.