Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled ZS 2020/2021

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letního semestru školního roku 2020/2021 dne 29.9.2020.

Pro studijní program fyzika a třetí ročník oboru obecná fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika (NOFY030) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty oboru fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NFUF203) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum (CŽV) (NFUF901) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studijní obor chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktická fyzika III – Optika (NAFY012) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na 6.11.2020 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na 27.11.2020
(nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktika a další úlohy budou již
studentovi předepsány lektorem.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi
„kazí“ známku hodnocení protokolu, může požádat lektora příslušného praktika o možnost opravy jedné
(až dvou) úloh
nejpozději do 8.1.2021.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku měřili a zápočet nezískali. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, například protože nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, podmínkách pro
získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru
(tj. do 9.10.2020).

prehled.txt · Poslední úprava: 21.10.2020 12:10 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.