Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2021/2022

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním semestru školního roku 2021/2022 dne 14. 2. 2022.

Ve všech kurzech praktika v tomto semestru studenti vypracují 9 úloh.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ
  • Praktikum III – Optika (NOFY028) 0/4 KZ

Pro studenty oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105) 0/3 KZ
  • Praktikum III - Optika a atomová fyzika (NFUF206) 0/3 KZ

Pro studijní obor Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ
  • Praktická fyzika II - Elektřina a magnetismus (NAFY005) 0/3 KZ
  • Praktikum III (NOFY028) 0/4 KZ

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 25. 3. 2022 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
22. 4. 2022 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění těchto podmínek bude studentovi odebrána
možnost zápisu do praktika (případně mu budou další úlohy předepsány lektorem).

Poslední týden semestru (tj. týden od 16. 5. do 20. 5. 2022) se neměří, tento týden je zápočtový.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“).
Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného
praktika o možnost opravy této jedné úlohy
(v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 20. 5. 2022.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku
měřili a zápočet nezískali.
Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu
úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,
podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní
po začátku semestru (tj. do 28. 2. 2022)!

Aktuální informace o průběhu semestru budou v novinkách a v kapitole „Průběh praktika LS2021/22“.

prehled.txt · Poslední úprava: 3.02.2022 15:08 autor: Kudrnová Hana Mgr.