Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2019/2020

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letního semestru školního roku 2019/2020 dne 17. 2. 2020.

S ohledem na nouzový stav v ČR a omezení výuky na vysokých školách a v souladu s upraveným harmonogramem akademického roku, je počet povinných úloh snížen.

Podrobná pravidla jsou uvedena v dokumentu Úprava podmínek pro udělení zápočtu v LS19/20.

Pro studijní program fyzika a druhý ročník oboru obecná fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit 8 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika (NOFY028) 0/4 KZ, povinnost naměřit 7 úloh v semestru

Pro studenty oboru fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105) 0/3 KZ, povinnost naměřit 8 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum III pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (NUFY099) 0/3 KZ, povinnost naměřit
    7 úloh v semestru

Pro studijní obor chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktická fyzika II (NAFY005) 0/3 KZ, povinnost naměřit 7 úloh v semestru
  • Praktická fyzika IV (NAFY013) 0/3 KZ, povinnost naměřit 7 úloh v semestru

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení některého protokolu, může požádat lektora příslušného praktika o možnost
opravy jedné (až dvou) úloh nejpozději do 19. 6. 2020.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku měřili a zápočet nezískali. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, například protože nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, podmínkách pro
získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru
(tj. do 2. 3. 2020).

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

prehled.txt · Poslední úprava: 22.04.2020 12:34 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.