Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2020/2021

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním semestru školního roku 2020/2021 dne 1.3.2021.

Ve všech kurzech praktika v tomto studenti zpracují 9 úloh. Do povinného počtu jsou zahrnuty i domácí úlohy na zpracování dat a domácí experimenty (počítané za 2 běžné úlohy).

Práce v praktiku bude probíhat od začátku semestru. Podle aktuální situace budou zadávány domácí úlohy. Jakmile to bude možné, začne měření v laboratořích praktika. Termíny odevzdávání domácích úloh budou stanoveny při zadání úlohy.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ
  • Praktikum III - Optika (NOFY028) 0/4 KZ

Pro studenty oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NUFY105) 0/3 KZ
  • Praktikum III - Optika a atomová fyzika (NUFY206) 0/3 KZ

Pro studijní obor Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ
  • Praktikum III - Optika (NOFY028) 0/4 KZ

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení protokolu, může požádat lektora příslušného praktika o možnost opravy jedné (až dvou) úloh.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku měřili a zápočet nezískali. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, například protože nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru (tj. do 14.3.2021).

prehled.txt · Poslední úprava: 18.02.2021 13:10 autor: Drahná Dagmar Bc.