Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled ZS 2023/2024

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v zimním semestru školního roku 2023/2024 dne 2. 10. 2023.

Ve všech kurzech praktika v tomto semestru studenti vypracují 9 úloh.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ
  • Praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika (NOFY130) 0/3 KZ

Pro studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NFUF203) 0/3 KZ
  • Fyzikální praktikum (CŽV) (NFUF901) 0/3 Z

Pro studijní program Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ

Pro studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NFUF203) 0/3 KZ

Pro studenty jiných oborů probíhá výuka:

  • Fyzikální praktikum pro nefyziky I (NOFY088) 0/3 Z

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 3. 11. 2023 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
24. 11. 2023 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění těchto podmínek bude studentovi odebrána
možnost zápisu do praktika (případně mu budou další úlohy předepsány lektorem).

Poslední týden semestru (tj. týden od 8. 1. do 12. 1. 2024) se neměří, tento týden je zápočtový.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“).
Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného
praktika o možnost opravy této jedné úlohy
(v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 12. 1. 2024.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném
praktiku měřili a zápočet nezískali.
Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření
menšího počtu úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto
jiných, než předepsaných, podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem
příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru (tj. do 16. 10. 2023)!

Aktuální informace o průběhu semestru budou v novinkách a v kapitole „Průběh praktika ZS 2023/24“.

prehled.txt · Poslední úprava: 14.09.2023 09:19 autor: Drahná Dagmar Bc.