Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2022/2023

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním semestru školního roku 2022/2023 dne 13. 2. 2023.

Ve všech kurzech praktika v tomto semestru studenti vypracují 9 úloh.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY66) 0/3 KZ
  • Praktikum III – Optika (NOFY028) 0/4 KZ

Pro studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105) 0/3 KZ
  • Praktikum III – Optika a atomová fyzika (NFUF206) 0/3 Z

Pro studijní program Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NOFY066) 0/3 KZ
  • Praktikum III – Optika (NOFY028) 0/4 KZ

Pro studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání - Fyzika se zaměřením na vzdělávání na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105) 0/3 KZ
  • Praktikum III – Optika a atomová fyzika (NFUF206) 0/3 Z

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 24. 3. 2023 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
21. 4. 2023 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění těchto podmínek bude studentovi odebrána
možnost zápisu do praktika (případně mu budou další úlohy předepsány lektorem).

Poslední termín měření pro Praktikum I (NOFY066) a Praktikum III (NOFY028, NFUF206) bude pondělí 15. 5. 2023, poslední termín měření pro Praktikum I (NFUF105) bude středa 17. 5. 2023.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“).
Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného
praktika o možnost opravy této jedné úlohy
(v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 22. 5. 2023.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném
praktiku měřili a zápočet nezískali.
Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření
menšího počtu úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto
jiných, než předepsaných, podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem
příslušného praktika nejpozději 14 dní po začátku semestru (tj. do 27. 2. 2023)!

Aktuální informace o průběhu semestru budou v novinkách a v kapitole „Průběh praktika LS 2022/23“.

Drahná Dagmar Bc. 23.01.2023 13:58

prehled.txt · Poslední úprava: 23.01.2023 15:31 autor: Kudrnová Hana Mgr.