Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled ZS 2022/2023

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v zimním semestru
školního roku 2022/2023 dne 29. 9. 2022.

Ve všech kurzech praktika v tomto semestru studenti vypracují 9 úloh.

Pro studijní program Fyzika probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ
  • Praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika (NOFY130) 0/3 KZ

Pro studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NFUF203) 0/3 KZ
  • Fyzikální praktikum (CŽV) (NFUF901) 0/3 Z

Pro studijní program Chemie a fyzika materiálů na PřF UK probíhá výuka:

  • Praktikum II – Elektřina a magnetismus (NOFY024) 0/3 KZ

Pro studenty jsou stanoveny tzv. „kontrolní dny“ na 4. 11. 2022 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
25. 11. 2022 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění těchto podmínek bude studentovi odebrána
možnost zápisu do praktika (případně mu budou další úlohy předepsány lektorem).

Poslední týden semestru (tj. týden od 2. 1. do 6. 1. 2023) se neměří, tento týden je zápočtový.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“).
Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného
praktika o možnost opravy této jedné úlohy
nejpozději do 6. 1. 2023.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku
měřili a zápočet nezískali.
Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu
úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,
podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději 14 dní
po začátku semestru (tj. do 14. 10. 2022)!

Aktuální informace o průběhu semestru budou v novinkách a v kapitole „Průběh praktika ZS2022/23“.

prehled.txt · Poslední úprava: 14.09.2022 10:51 autor: Drahná Dagmar Bc.