Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Přehled LS 2018/2019

Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním semestru školního roku 2018/2019 dne 18. 2. 2019.

Pro studijní obor obecná fyzika probíhá výuka:

  • Fyzikální praktikum I (NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum III (NOFY028) 0/4 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty oboru fyzika zaměřená na vzdělávání probíhá výuka:

  • Fyzikální praktikum I (NUFY093) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Fyzikální praktikum III (NUFY099) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studijní obor aplikovaná fyzika probíhá výuka:

  • Praktická fyzika II (NAFY005) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru
  • Praktická fyzika IV (NAFY013) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru

Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na 29. 3. 2019 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na
26. 4. 2019 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktika a další úlohy
budou již studentovi předepsány lektorem.

Poslední týden semestru (tj. od 20. 5. do 24. 5. 2019) se neměří, tento týden je zápočtový.

Připomínáme, že odevzdané protokoly se k přepracování nevracejí.

Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může požádat lektora příslušného praktika o možnost opravy této jedné úlohy (v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 24. 5. 2019.

Daná pravidla (tj. i minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v daném praktiku měřili a zápočet nezískali. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, například protože již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných, podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně domluvit s lektorem příslušného praktika nejpozději
14 dní po začátku semestru (tj. do 4. 3. 2019).

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

prehled.txt · Poslední úprava: 4.02.2019 10:36 autor: Drahná Dagmar Bc.