Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:407

(A7) Pozitronová emisní tomografie

Pracovní úkol

Měření s jedním zářičem

1) Poté, co vyučující umístí silnější zářič 22Na do stojánku, změřte úhlové rozdělení koincidencí v oblasti úhlů potřebné pro nalezení polohy zářiče, doba měření 20s. Vysvětlete tvar naměřeného úhlového rozdělení, získané poznatky využijte při domácím zpracování.

2) Změřte četnost koincidencí pro úhly Φ = 60°, 90°, 120° bez plechu a 120° s Pb plechem mezi detektory, doba měření 100s. Vysvětlete pozorované četnosti.

Měření se dvěma zářiči

3) Poté, co vyučující přidá do krabičky druhý zářič, změřte úhlové rozdělení koincidencí s krokem 5°.

4) Zvolte aspoň 2 další vhodné úhly otočení krabičky ψ a opakujte měření 3).

5) Narýsujte přímky spojující detektory do obrázku připraveného u úlohy a odečtěte polohu průsečíku - polohu zářiče vůči krabičce. Pozn.: Při volbě otočení krabičky ψ se můžete řídit polohou už zakreslených průsečíků.

6) Vzdálenost detektoru od zářiče zakresleného na obrázku porovnejte s měřením skutečné vzdálenosti.

Při domácím zpracování dat

7) Polohy zářičů vůči krabičce určujte pomocí vztahů a metod popsaných v návodu. Podle výsledků zpracování nakreslete obrázky analogické k obrázkům narýsoaným během praktika. Chyby polohy zářičů určete graficky.

Literatura

1) Úlehla, Suk, Trka: Atomy, jádra, částice, Academia Praha 1990

2) W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Experiments, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987

3) Pozitronová emisní tomografie [online], [cit. 11.9.2016]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitronov%C3%A1_emisn%C3%AD_tomografie

zadani/407.txt · Poslední úprava: 3.10.2017 11:36 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.