Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:420

(A20) Fourierovská infračervená spektroskopie

Studijní text (50 MB)

Návod k distančnímu absolvování úlohy.

Ze studijního textu je potřeba k zvládnutí úlohy nastudovat str. 15 - 18 (Kapitola 2 po podkapitolu 2.1.1), 23 - 26 (podkapitola 2.2) a 42 - 45 (Kapitola 3, po podkapitolu 3.2).

Pracovní úkol

  1. Proměřte rotačně-vibrační absorpční spektrum oxidu uhelnatého ve spektrální oblasti
    2000 – 2500 cm-1. Polohy absorpčních pásů zpracujte graficky a lineární regresí určete parametry vystupující v modelu pružného rotátoru pro základní vibrační stav molekuly a první excitovaný vibrační stav. Z těchto parametrů určete vzdálenosti jader uhlíku a kyslíku v základním a prvním excitovaném vibračním stavu.
  2. Spočtěte teplotní a tlakové rozšíření absorpčních pásů, určete rozdíl vibrační frekvence pro isotopomery 12C16O a 13C16O. Porovnejte tyto hodnoty s rozlišením použitého spektrálního přístroje.
  3. Změřte spektrum bez vzorku, určete oblasti absorpce oxidu uhličitého a vodních par v optické dráze spektrometru. Interpretujte nejvýraznější pásy absorpce CO2.
  4. Proměřte spektra propustnosti polyetylénové a polypropylénové folie a interpretujte nejvýraznější pásy.
  5. Proměřte spektra propustnosti a odrazivosti skleněné a safírové destičky. Diskutujte rozdíl mezi oběma vzorky.

Literatura

Návod

zadani/420.txt · Poslední úprava: 29.11.2020 22:16 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.