Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:423

(A23) Určení měrného náboje elektronu z trajektorie ve zkřížených polích

Pracovní úkol

  1. Pootáčením baňky nastavte elektronový paprsek kolmo k magnetickému poli. Přitom si všímejte, že pokud není elektronový paprsek přesně kolmý k magnetickému poli, tvoří jeho dráha v experimentálním prostoru šroubovici s konstantním stoupáním.
  2. Pro celkové urychlovací napětí Uc elektronového svazku v rozmezí od 150 do 350 V určete magnetizační proudy Im potřebné k tomu, aby byl průměr kruhové dráhy svazku 40, 60, 80 a 100 mm. Vhodnou volbou poměru dílčích urychlujících napětí U1U2 docilujte co nejlepší fokusaci pozorovaného elektronového svazku. Pro každý průměr dráhy naměřte alespoň 10 hodnot.
  3. Sestrojte graf závislostí Uc na druhé mocnině Im pro jednotlivé průměry dráhy svazku. Regresí určete měrný náboj elektronu pro každý průměr dráhy. Diskutujte volbu použité regrese, vliv průměru dráhy svazku na chybu určení e/me s přihlédnutím k nejistotě jejího určení a použitelný rozsah Uc.

Úloha byla vybudována s podporou projektu 992/2009 FRVŠ.

zadani/423.txt · Poslední úprava: 25.09.2023 17:19 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.