Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Řád fyzikálního praktika

Úvodem

 • Před zahájením fyzikálního praktika I je každý student povinen absolvovat kurz bezpečnosti práce. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky.
 • Společně s kurzem bezpečnosti práce proběhne úvodní hodina, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v praktiku a systémem zápisu do praktika.
 • Před měřením v praktiku IV budou studenti poučeni o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Platnost tohoto poučení je 1 rok.
 • Fyzikální praktikum I (NOFY066) je prerekvizitou pro fyzikální praktika II, III a IV (NOFY024, NOFY028, NOFY130), bez absolvování PI nelze další praktika měřit (praktika s kódy NFUF a NAFY prerekvizitu nemají).
 • Harmonogram práce v praktiku a počet měřených úloh je každý semestr aktualizován a zveřejněn v přehledu na stránkách praktik.
 • Studentům se speciálními potřebami, kteří vyžadují úpravu režimu v praktiku, doporučujeme, aby kontaktovali příslušného lektora před začátkem semestru, nejdéle však do 14 dnů po začátku výuky. Později už může být řešení obtížné.

Měření

 • Zápis na měření se provádí pomocí internetu. Studenti mají k dispozici vždy o jeden zápis více, než je povinný počet měřených úloh.
 • Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SIS.
 • Rezervace úlohy je možná nejdříve 14 dní a nejpozději 60 min. předem. Odhlášení zapsané úlohy je možné nejpozději 3 dny před začátkem měření.
 • Standardně studenti měří 1 úlohu týdně. Více úloh v jednom týdnu lze měřit pouze po dohodě s lektorem a pokud to kapacita praktika dovolí.
 • Studenti musí dodržet podmínky tzv. kontrolních dnů specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).
 • Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v rozvrhu.
 • Studenti se před zahájením praktika přezouvají. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v suterénu budovy Ke Karlovu 3 v místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět.
 • Příchod do praktika je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky.
 • V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu více, než je doba výuky podle studijního plánu. Část této doby slouží pro klidný příchod do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracoviště, konzultace opravených protokolů apod.
 • V praktiku mohou pracovat pouze řádně připravení studenti. Stručná písemná příprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům, potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba). Za přípravu se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači.
 • Přístroje v praktiku zapínají i vypínají vyučující.

Protokol

 • Každé měření je zpracováno do protokolu. Doporučená struktura protokolu je uvedena v rubrice „Psaní protokolů“.
 • Protokol se odevzdává před každým dalším měřením, při dlouhodobé přestávce nejpozději 14 dní po měření.
 • Po změření poslední úlohy je nutné odevzdat protokol nejpozději 14 dní po měření.

Zápočty

Zápočty jsou udělovány studentům, kteří splní všechny požadavky aktualizované na začátku každého semestru.

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

rad.txt · Poslední úprava: 8.02.2024 10:08 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.