Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:410

(A10-A) Pulzní metoda NMR (část základní)

Pracovní úkol

  1. Nastavení optimálních excitačních podmínek signálu FID 1H ve vzorku pryže, stanovení spin mřížkové relaxační doby T1.
  2. Měření závislosti amplitudy signálu FID 1H ve vzorku pryže na délce excitačního pulzu, určení velikosti amplitudy radiofrekvenčního pole B1.
  3. Studium signálu (π/2, π) spinového echa 1H ve vzorku pryže, stanovení spin spinové relaxační doby T2.
  4. Studium procesu koherentní sumace, zlepšování poměru signál/šum, ověření základních zákonitostí (kvalitativně, kvantitativně).

Poznámka: Po absolvování základní části, úlohy A10, která má charakter spíše metodický, si mohou studenti zapsat i úlohu nadstavbovou A10-B, která má jasnou fyzikální náplň a představuje jednu z důležitých variant použití metody NMR v základním a aplikovaném výzkumu.

Úloha je časově náročná, vyžaduje včasný příchod na měření.

Pracovní postup

Literatura

Návod

zadani/410.txt · Poslední úprava: 13.09.2022 12:07 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.