Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Praktikum pro EL (NOFY052,064,065)

 1. Použití osciloskopu k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 2. Použití spektrálního analyzátoru k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 3. Studium operačních zesilovačů (invertující zesilovač, integrátor, komparátor, Schmittův klopný obvod)
 4. Použití operačních zesilovačů (generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
 5. Studium detekce signálů (druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač)
 6. Bistabilní klopné obvody (D, J-K, binární a dekadické čítače)
 7. A/D a D/A převodníky (základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník)
 8. Studium pamětí (principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití)
 9. Sběrnice PC (principy adresování, komunikace na ISA sběrnici, povely)
 10. PCI vsuvná karta pro sběr dat (12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
 11. Použití profesionálního programátoru (programování pamětí EPROM, EEPROM…)
 12. Studium sériových sběrnic komunikace na sběrnici Microwire a IIC, použití pro vzorové obvody
 13. Studium sběrnice USB, řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/výstupy
 14. Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací (18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
 15. Modelování (syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer
 16. Studium tranzistorových zesilovačů
 17. Studium rozdilových zesilovačů
 18. Studium spínacích obvodů
 19. Studium obvodů pro stabilizaci napětí
 20. Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických dvojpólů (pasivních součástek) prostřednictvím jejich voltampérových charakteristik
 21. Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických čtyřpólů prostřednictvím vstupních, výstupních a převodních charakteristik
 22. Seznámení s dynamickými vlastnostmi čtyřpólů prostřednictvím kmitočtových charateristik
zadani/elp.txt · Poslední úprava: 19.09.2022 17:08 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.