Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Praktikum pro EL (NAFY103, NOFY052,064,065)

 1. Použití osciloskopu k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 2. Použití spektrálního analyzátoru k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 3. Použití logického analyzátoru při zkoumání digitálních systémů
 4. Studium operačních zesilovačů (invertující zesilovač, integrátor, komparátor, Schmittův klopný obvod)
 5. Použití operačních zesilovačů (generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
 6. Studium detekce signálů (druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač)
 7. Monostabilní a astabilní klopné obvody (syntéza z hradel, obvodů 74121, 555)
 8. Bistabilní klopné obvody (D, J-K, binární a dekadické čítače synchronní a asynchronní)
 9. A/D a D/A převodníky (základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník)
 10. Studium pamětí (principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití)
 11. Sběrnice PC (principy adresování, komunikace na ISA sběrnici, povely)
 12. PCI vsuvná karta pro sběr dat (12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
 13. Použití profesionálního programátoru (programování pamětí EPROM, EEPROM…)
 14. Studium sériových sběrnic komunikace na sběrnici Microwire a IIC, použití pro vzorové obvody
 15. Studium sběrnice USB, řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/výstupy
 16. Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací (18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
 17. Studium tranzistorových zesilovačů (bipolární tranzistory NPN a PNP, unipolární J-FET, MOS-FET)
 18. Studium rozdilových zesilovačů
 19. Studium spínacích obvodů
 20. Studium obvodů pro stabilizaci napětí
 21. Studium jednoduchých analogových a číslicových obvodů pomocí systému rc2000 - Návod :
  1. Studium V-A charakteristik různých diod (Návod, kap. 3.5, 3.6, 3.7)
  2. Studium vstupních a výstupních charakteristik různých tranzistorů (Návod, kap. 3.15, 3.16, 3.18)
  3. Studium usměrňovačů (Návod, kap. 4.1, 4.4)
  4. Studium operačních zesilovačů (Návod, kap. 6.1, 6.2, 6.6, 6.7)
  5. Použití operačních zesilovačů (Návod, kap. 6.4, 6.5, 6.8, 6.10)
  6. Studium kombinačních logických obvodů (Návod, kap. 7.1, 7.9, 7.10, 7.11)
  7. Studium sekvenčních logických obvodů (Návod, kap. 7.13, 7.14, katalogové listy obvodů 7472, 7474, 7490, 7493, 74192/3)
 22. Pokročilé studium obvodů pomocí systému rc2000 :
  1. V-A charakteristiky NTC termistorů (Návod, kap. 3.2)
  2. Převodní charakteristiky tranzistoru NPN BC546
  3. Převodní charakteristiky tranzistoru J-FET BF245
  4. Převodní charakteristiky tranzistorů MOS-FET BS107, IRF520
  5. Statické a dynamické parametry optronového páru (optoizolátoru) PC817
  6. Syntéza filtru s OZ pomocí návrhového systému firmy Analog Devices.
 23. Další zajímavé úlohy jsou k dispozici v praktiku po domluvě.
zadani/elp.txt · Poslední úprava: 19.12.2023 20:20 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.