Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software

Doporučený software

Psaní protokolů

Pro psaní protokolů je možné použít buď textové procesory WYSIWYG typu (MS Word, LibreOffice Writer, Apple Pages) nebo textové procesory se zdrojovým kódem využívající TeX (LaTeX).

Výpočty a tabulky

Ke zpracování dat a potřebné výpočty lze v praktiku použít některý z dostupných tabulkových procesorů, např. MS Excel. Všichni studenti Univerzity mohou používat službu Microsoft 365.

Tvorba grafů, fitování dat

Pro tvorbu grafů, zejména pro pracovní kreslení grafů v průběhu měření, lze použít tabulkové procesory (např. Excel).

Pro studenty fyziky je k dispozici profesionální program Origin vhodný pro zpracování měření, tvorbu grafů a fitování. Návod na instalaci naleznete zde. K seznámení s programem můžete použít stručný návod a případně podrobnější popis, jak fitovat.

Pro tvorbu grafů lze dále použít kterýkoliv z široké palety programů, např. Python, ROOT, Mathematica, Gnuplot, R.

Ale pozor. Pokud program nejenže zakreslí naměřené hodnoty, nýbrž také provádí nějaké další vyhodnocení, očekává se od studenta, že v referátu popíše, podle jakých vztahů se provádělo. Už v případě často používané lineární regrese, která nejenže proloží přímku, ale také umožňuje různé způsoby zpracování nejistot, je nutné vědět, která konkrétní metoda výpočtu se používá. K Excelu a Originu je dostupná dokumentace, ale při použití jiných nástrojů to tak jednoduché být nemusí.

software.txt · Poslední úprava: 11.03.2024 16:32 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.