Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:419

(A19) Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky

Pracovní úkol

Pro zadanou kubickou látku:

  1. Nalezněte standardní rtg práškový difraktogram v databázi PDF-2 na CD-ROM.
  2. Určete vhodný úhlový obor měření.
  3. Připravte vzorek pro měření a proveďte měření na komerčním práškovém difrak!tometru.
  4. V průběhu měření zpracujte data dodaná z měření na stejném (obdobném) vzorku provedená většinou předcházející skupinou - nalezněte polohy difrakčních maxim 2??
  5. Z Braggovy rovnice vypočtěte mezirovinné vzdálenosti a mřížové parametry pro jednotlivé difraktující roviny.
  6. Provedťe korekci na instrumentální efekty a určete mřížový parametr zadané kubické látky s maximální přesností.
  7. Diskutujte odchylky mezi určeným parametrem konkrétního vzorku a tabelovaným mřížovým parametrem.

Instruktáž k měření i vyhodnocování budou provedeny vyučujícím v laboratoři.

Návod k distančnímu absolvování úlohy

Literatura

Návod a další informace lze získat zde.

zadani/419.txt · Poslední úprava: 2.12.2020 08:26 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.