Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:408

(A8) Absorpce beta záření.

Pracovní úkol

  1. Naměřte četnost signálů z Geiger-Müllerova detektoru v závislosti na přivedeném napětí v rozmezí 400 - 800 V a určete vhodné napětí na detektoru, graficky ho znázorněte. POZOR, nepřekračujte napětí 800 V, mohlo by dojít k poškození detektoru.
  2. Při vhodně zvoleném napětí změřte absorpční křivku použitého zářiče 90Sr a vykreslete ji do grafu. Naměřenou závislost proložte závislostí teoretickou.
  3. Určete hodnotu maximální energie prvního a druhého β-spektra E0(1), E0(2), a to jak výpočtem z absorpčních koeficientů, tak výpočtem z maximálních doletů.
  4. Ověřte, že se četnost signálů zaznamenaných detektorem při konstantním napětí a tloušťce absorbéru řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti.

Literatura

[1] K Siegbahn: Alpha-, Beta-, Gamma-Ray Spectroscopy, Vol.1, North-Holland, 1979

[2] C. M. Lederer, V. S. Shirley: Table of Isotopes, Willey & Sons, 1978

[3] W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Experiments, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987

[4] J. Englich: Úvod do praktické fyziky, Matfyzpress, 2006

zadani/408.txt · Poslední úprava: 4.10.2016 10:56 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.