Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:415

(A15) Studium atomových emisních spekter

Pracovní úkol

  1. S použitím spektra rtuti zkalibrujte hranolový spektrometr. Pro vyloučení hrubých chyb vyneste kalibrační křivku ihned do grafu.
  2. Ověřte vlnové délky sodíkových dubletů (alespoň tří).
  3. Na základě pozorování sodíkových dubletů diskutujte rozlišovací schopnost spektrometru. Diskutujte přesnost takto určené rozlišovací schopnosti.
  4. Prohlédněte si spektra výbojek s náplní He, Ne, Ar, N2 a CO2. Určete vlnové délky nejjasnějších čar. Porovnejte s tabulkovými hodnotami.
  5. Změřte vlnové délky čar Hα,Hβ,HΓ Balmerovy serie vodíkového spektra. Vypočítejte Rydbergovu konstantu.

Literatura

[3]

Základní vztahy a klíčová slova

  • Optické spektrum, spektroskopie, čarové a pásové spektrum, atomové spektrum, spektrum molekul a pevných látek, [1], [3], [4]
  • spektrum vodíku a jeho spektrální serie [9],
  • šířka spektrální čáry [1],[2]
  • disperze hranolu, hranolový spektrometr — princip [1],[3],[4]
zadani/415.txt · Poslední úprava: 2.09.2013 12:36 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.