Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


literatura

Literatura

Seznam doporučené literatury pro praktikum I

 • [1] SLAVÍNSKÁ, D., I. STULÍKOVÁ a P. VOSTRÝ. Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika. Praha: SPN, 1989.
 • [2] BROŽ, J. a KOL. Základy fyzikálních měření I. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, 669 s.
 • [3] SPRUŠIL, B. a P. ZIELENCOVÁ. Úvod do teorie fyzikálních měření. 1. vyd. Praha: SPN, 1989, 104 s.
 • [4] ENGLICH, J. Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, 145 s. ISBN 80-86732-93-2.
 • [5] BROŽ, J., V. ROSKOVEC a M. VALOUCH. Fyzikální a matematické tabulky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980, 305 s.
 • [6] HORÁK, Zdeněk a František KRUPKA. Fyzika. 3. vyd. Praha: SNTL, 1981.

Seznam doporučené literatury pro praktikum II

 • [1] BAKULE, R. a J. ŠTERNBERK. Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus. Praha: UK, 1989.
 • [2] BAKULE, R. a J. ŠTERNBERK. Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus. Praha: UK, 1984.
 • [3] BROŽ, J. a KOL. Základy fyzikálních měření I. 1.vyd. Praha: SPN, 1983, 669 s.
 • [4] BAKULE, R. a KOL. Fyzikální praktika pro učitelské obory. Praha: UK, 1982.
 • [5] BAKULE, R., J. FÄHNRICH, V. MATĚNA a D. SLAVÍNSKÁ. Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory. Praha: UK, 1977.
 • [6] SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 3., V nakl. Karolinum 2. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2198-2.
 • [7] ENGLICH, J. Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, 145 s. ISBN 80-86732-93-2.

Seznam doporučené literatury pro praktikum III

 • [1] PELANT, I. Fyzikální praktikum III - Optika. 2 vyd. přepr. a dopl. Praha: Matfyzpress, 2001, 227 s. ISBN 80-85863-72-3.
 • [2] ZSALEH, Bahaa E a Malvin Carl TEICH. Základy fotoniky. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 1996, 479-1055 s. ISBN 80-85863-00-6.
 • [3] BROŽ, J. a KOL. Základy fyzikálních měření I. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, 669 s.
 • [4] FUKA, J. a B. HAVELKA. Optika a atomová fyzika. 1. vyd. Praha: SPN, 1961, 845 s.
 • [5] BROŽ, J., V. ROSKOVEC a M. VALOUCH. Fyzikální a matematické tabulky. 1. vyd. Praha: SNTL,
  1980, 305 s.
 • [6] HORÁK, Z. a KOL.Technická fyzika. 2. vyd. Praha: SNTL, 1960.
 • [7] PROSSER, V. a KOL. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989.
 • [8] HAVELKA, B. a KOL. Spektrální analýza. 1. vyd. Praha: NČSAV, 1957.
 • [9] MIŠEK, J. a L. KRATĚNA. Optoelektronika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979, 208 s.
 • [10] ŠPOL'SKIJ, È. V. Atomová fysika I. 2. vyd. Praha: SNTL, 1957, 432 s.
 • [11] Tabulky spektrálních čar, k disposici v praktiku
 • [12] HÁBOVČÍK, P. Lasery a fotodetektory. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989, 318 s. ISBN 80-05-00526-1.
 • [13] ROJKO, M. Praktikum atomové a jaderné fyziky. 1. vyd. Praha: SPN, 1977, 222 s.
 • [14] CHWOLSON, O.D. Die Physik 1914-1926. Braunschweig: Vieweg&Sohn, 1927.
 • [15] KITTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, 598 s.
 • [16] THEWLIS, J. Encyclopaedic Dictionary of Physics. Oxford: Pergamon Press, 1961-1971, 13 sv. Heslo Ionization Potential.
 • [17] KORBEL, Z. Praktikum jaderné fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 292 s.

Seznam doporučené literatury pro praktikum IV

 • [1] BROŽ, J. a KOL. Základy fyzikálních měření I. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, 669 s.
 • [2] BROŽ, J. a KOL. Základy fyzikálních měření II. Praha: SPN, 1974.
 • [3] BAKULE, R. a KOL. Fyzikální praktika pro učitelské obory. Praha: UK, 1982.
 • [4] BAKULE, R., J. FÄHNRICH, V. MATĚNA a D. SLAVÍNSKÁ. Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory. Praha: UK, 1977.
 • [5] PELANT, I. Fyzikální praktikum III - Optika. 2 vyd. přepr. a dopl. Praha: Matfyzpress, 2001, 227 s. ISBN 80-85863-72-3.
 • [6] ENGLICH, Jiří, Jan PILAŘ a Bedřich SEDLÁK. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, 198 s.
 • [7] SEDLÁK, B. a R. N. KUZMIN. Jaderné rezonanční metody ve fyzice pevných látek. Praha: SPN, 1978.
 • [8] KORBEL, Z. Praktikum jaderné fyziky I. Praha: SPN, 1971.
 • [9] ROJKO, M. Praktikum atomové a jaderné fyziky. Praha: SPN, 1977.
 • [10] ŠPOL'SKIJ, È. V. Atomová fysika I. 2. vyd. Praha: SNTL, 1957, 432 s.
 • [11] CHWOLSON, O.D. Die Physik 1914-1926. Braunschweig: Vieweg&Sohn, 1927.
 • [12] THEWLIS, J. Encyclopaedic Dictionary of Physics. Oxford: Pergamon Press, 1961-1971, 13 sv. Heslo Ionization Potential.
literatura.txt · Poslední úprava: 24.08.2022 10:07 autor: Kudrnová Hana Mgr.