Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Praktikum II - Zápočty

Dne 7.1.2022 proběhlo první kolo zapisování zápočtů z PII. Zkontrolujte si prosím, zda jste zápočet dostali. Pokud objevíte nesrovnalosti nebo pokud budete mít zájem o opravu protokolů a vylepšení známky, obracejte se na mne neprodleně emailem.

Lhůta pro odevzdání referátů z PII byla prodloužena do 16.1.2022. Po tomto termínu se bude strhávat 1 bod z hodnocení referátu za každý pracovní den prodlení.

V odůvodněných případech lze předem dohodnout pozdější termíny odevzdání, ale tuto dohodu je nutné se mnou předem domluvit a následně dodržet.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 7.1.2022


Praktikum IV - zápočty

Připomínáme, že mimořádně prodloužený termín pro odevzdávání referátů je do 20 dnů od měření. Pro úlohy, měřené po 6.12.2021, pro které tento termín spadá do období vánočních prázdnin, je poslední možnost odevzdání do neděle 9. ledna 2022 do 24 hodin.

Kontrola podmínek pro získání zápočtu bude provedena v pátek 7.1.2022 a studentům, kteří budou mít k tomuto termínu splněné podmínky (alespoň 9 ohodnocených úloh) budou zápočty zapsány do SISu.

Pokud si budete chtít známku zlepšit, požádejte nejpozději do 14.1.2022 mailem o umožnění opravy. Referát bude označený „K vrácení“ a po (opětovném) stažení opravené práce bude v databázi vedená jako vrácená (a začne běžet 14ti denní lhůta pro odevzdání upravené varianty). Případné nejasnosti v otázkách úprav konzultujte s vyučujícím, který danou úlohu opravuje (seznam najdete na webu ZFP, na levé liště v oddílu Aktuální semestr pod odkazem Průběh praktika ZS 2021/22, dole za Praktikem II).

Další kontrola splnění podmínek bude provedena po opravení referátů na začátku LS (termín bude upřesněn zde).

Klidné sváteční období Vám přeje

Hanzal Vojtěch RNDr., 23.12.2021


Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105, NOFY066), LS2021/2022

Vážené studentky, vážení studenti,

před zahájením Praktika I – Mechanika a molekulová fyzika je nezbytné, abyste absolvovali kurz bezpečnosti práce. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky.

Kurz bezpečnosti práce proběhne prezenčně v těchto termínech:

v úterý 4.1.2022 od 18:30 v posluchárně F1

ve čtvrtek 13.1.2022 od 14:00 v posluchárně F1.

(Školení jsou stejná, každý student absolvuje kurz bezpečnosti právě jednou, na kurz není nutné se předem hlásit).

Pokud byste měli jakýkoliv problém/dotaz týkající se Praktika I, resp. Kurzu bezpečnosti práce, včas mě kontaktujte e-mailem na veronika.kodetova@mff.cuni.cz.

Kodetová Veronika RNDr. Ph.D., 23.12.2021


Fyzikální praktikum PII (NOFY024,NFUFY203) ZS2021/2022

Měření v ZS 2021/22 bude probíhat prezenčně podle rozvrhu (od 29/9 do 22/12) – 13 týdnů podle aktuálních hygienických pravidel. Počet povinných úloh pro získání zápočtu je 9 (4 týdny rezerva). Zápis na měření je již otevřen.

V týdnu od 29/9 do 5/10 seznámíme studenty na začátku každého měření s pravidly a bezpečností v PII.

Před prvním měřením je nutné se seznámit se základními pravidly PII zde.

a shlédnout instruktážní videa týkající se bezpečnosti, zapojování obvodů, přístrojů a zdrojů napětí.

https://su.mff.cuni.cz/file/home/gabrp2am/praktika II/bezpecnost.mp4 https://su.mff.cuni.cz/file/home/gabrp2am/praktika II/zapojovani obvodu.mp4 https://su.mff.cuni.cz/file/home/gabrp2am/praktika II/multimetry.mp4 https://su.mff.cuni.cz/file/home/gabrp2am/praktika II/zdroje.mp4

Na měření se můžete zapisovat na kterýkoliv termín v týdnu, nejste omezeni na paralelku, kterou jste si vybrali při zápisu.

Vzhledem ke komplikované situaci prosíme studenty, aby od začátku semestru využívali možnosti v praktiku měřit a měření neodkládali.

V případě, že nebudete moci na začátku semestru do praktika docházet (nebo budete mít problém se zápisem úloh či jiné), obraťte se prosím neprodleně na garanta praktika II RNDr. Petra Gabriela (gabriel@karlov.mff.cuni.cz).

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 17.9.2021

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.