Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Praktikum IV - úprava zápisu na úlohy v prostředí ZOOM

Vážení studenti,

zápis na úlohy v prostředí ZOOM (A1 - A9, A19) je možný nejpozději 24 hodin před výukou.

Důvodem je, že pro tyto úlohy jsou Vám potřebné materiály zasílány každému individuálně před výukou a vyučující potřebují včas vědět, komu materiály zaslat.

Poznámka: Zrušení (škrt) zápisu zůstává nejpozději 3 dny předem.

Hanzal Vojtěch RNDr., 19.11.2020


Praktikum IV - nová úloha

Milí studenti a studentky,

právě jsme pro vás otevřeli úlohu A9, absolvovatelnou v prostředí ZOOM.

Pokyny k této distanční variantě jsou na webové stránce úlohy a také zde.

Z technických důvodů je na ZOOM - setkání, která jsou o 90 minut posunutá, možný zápis pouze do čtvrtka 19.11. Jakmile to technika umožní, rozšíříme zápis posunutých setkání na další termíny. Z těchže důvodů se neznepokojujte, pokud vámi vybraný virtuální termín v neděli 15.11. bude přesunutý na jinou hodinu. Termíny jsou zcela rovnocenné a nemají žádnou vazbu ani na zasílání dat ke zpracování, ani na termín odevzdání.

Hanzal Vojtěch RNDr., 13.11.2020


Praktikum II - Zápis další datové úlohy

Milí studenti,

otevírá se další kolo výběru úloh pro distanční vypracování úloh. Můžete zpracovat další jednu úlohu doma. Vybrat si můžete celkem ze 6 úloh podle svého zájmu a s ohledem na to, co jste již změřili nebo vypracovali ze zaslaných dat. Připravujeme pro vás podrobnou fotodokumentaci k těmto úlohám.

Zápis na úlohy se bude provádět následujícím a již známým způsobem: Jsou vypsány virtuální termíny „měření“ úloh na zpracování dat doma na tuto neděli 15.11.2020. Datové úlohy jsou označeny D. Úlohy D si zapište co nejdříve (po 15.11.2020 termíny zmizí). Znovu nezáleží na čase, na který se zapíšete. Jsou to opravdu virtuální termíny, které Vám umožní elektronické odevzdání referátů. Není možné zpracovat stejnou D úlohu, jako je klasická stejného čísla, kterou jste již měřili prezenčně nebo zpracovali distančně. Data k úlohám vám pošleme mailem začátkem příštího týdne. Z úloh D zpracujte klasický referát.

Úlohy D odevzdejte do neděle 6.12.2020 do 20 hod. Pokud úlohy odevzdáte v tomto termínu, obdržíte jako bonus 3 body za měření (věříme, že termín dodržíte, 3 body budou nastaveny předem). Pokud termín odevzdání nedodržíte, o 3 bonusové body přijdete.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli upravit podmínky takto: Pro získání zápočtu bude nutné zpracovat a odevzdat 8 referátů při dodržení ostatních podmínek.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 13.11.2020


Praktikum IV - úprava podmínek

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli upravit podmínky takto: Pro získání zápočtu je nutné zpracovat a odevzdat 8 referátů při dodržení ostatních podmínek.

Z toho mohou být nejvýše 3 referáty z úloh D, tedy čisté zpracování zaslaných dat bez kontaktu s vyučujícím, a celkem nejvýše 2 z atomové fyziky (úlohy D10, D13, D21).

Organizace nových datových úloh bude obdobná, jako minule - jsou otevřené virtuální termíny na tuto neděli, zapisujte se co nejdříve, nejlépe do neděle dopoledne (zápis končí čtvrt hodiny před virtuálním termínem, v neděli odpoledne již budou možnosti pro zápis úloh ubývat). Data dostanete během příštího týdne, odevzdání úloh je nutné do neděle 6.12. do 24 hodin.

Ti z vás, kdo jste již jednu ze 2 úloh (D13, D21) absolvovali, si můžete vybrat jednu další. Ten, kdo ještě žádnou z těchto úloh nemá, si může rezervovat i dvě úlohy. Datové úlohy z jaderné fyziky se otvírat nebudou, lze je absolvovat v prostředí ZOOM. Povinnost alespoň 3 úloh z jaderné části (A0-A8, případně ve verzi D) a 3 úloh z atomové části P-IV (A9-A24 včetně D) zůstává, verze A i D jsou přitom rovnocenné.

Příští týden spustíme další ZOOM úlohu z atomové části P-IV.

Hanzal Vojtěch RNDr., 12.11.2020


Praktikum IV - od 10.11.2020

Milí studenti, od 10.11.2020 do odvolání otevíráme novou distanční úlohu A-19 z atomové fyziky. Bližší informace najdete zde.

Na vaše dotazy připomínám, že kontrolní dny byly zrušeny.

Další úlohy pro distanční absolvování připravujeme a zveřejníme zde, jakmile budou hotové. Nemusíte se obávat, že kapacity nebudou dostatečné a neumožní vám splnit podmínky pro zápočet. Nepožadujte ale po nás scénáře pro různé epidemiologické varianty. Jsme připraveni pružně reagovat na možnosti, které situace dovolí, ale těžko můžeme odhadovat jejich rozsah a termíny.

Hanzal Vojtěch RNDr., 10.11.2020


Organizace praktika II (zpráva pro studenty, 6.11.2020)

Vážení studenti,

Praktikum z elektřiny není možné absolvovat celé distančně, bez práce v laboratoři. Jedním z klíčových cílů praktika II je naučit se zapojovat obvody a pracovat s přístroji, proto bude pro udělení zápočtu nutné minimálně pět úloh absolvovat prezenčně v laboratoři.

Jakmile bude obnovena výuka na fakultě, praktikum pro Vás zorganizujeme.

Studentům bude umožněno měřit 3 úlohy v jednom dni (v případě potřeby 5 úloh během dvou dnů). Podmínky odevzdávání referátů budou upraveny tak, aby zpracování referátů neohrozilo plnění vašich dalších studijních povinností.

Aby byla zajištěna dostatečná kapacita měření, bude upraven rozvrh měření. Měření bude probíhat v místnostech praktika I na Karlově v předpokládaném počtu 4 studenti + 1 vyučující a místnostech praktika II na Karlově v předpokládaném počtu 4 studentů + 1 vyučující. V jednom termínu může tedy měřit 8 studentů.

Každý pracovní den budou dva termíny praktik od 9:00 hod a 12:20 hod. Dvakrát týdně bude třetí měřící termín od 15:40 hod. Při tomto rozvrhu je kapacita měření 12 x 8 = 96 studentů za týden.

Takto nastavená kapacita měření a možnost měření více úloh bez předchozího odevzdávání referátů by měla umožnit absolvovat povinná měření všech studentů během 3 týdnů běhu.

S pozdravem Petr Gabriel

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 5.11.2020


Praktikum IV - od 2.11.2020

Milí studenti,

ve fyzikálním praktiku IV budou od 2.11.2020 do odvolání úlohy z jaderné části probíhat sice distančně, ale ve spojení s vyučujícím pomocí Zoom. Již nyní jsou tyto úlohy k dispozici pro zápis v systému.

Podrobnější informace najdete zde.

Hanzal Vojtěch RNDr., 27.10.2020


Origin - program pro zpracování dat

Pro studenty fyziky je k dispozici profesionální program na zpracování měření a tvorbu grafů Origin, návod na instalaci najdete v záložce doporučený software.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 13.10.2020


Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

Milí studenti,

podle oznámení krizového štábu MFF ze dne 9.10.2020 je výuka v praktiku přerušena na 14 dní, tj. do 25.10.2020.

Informace o pokračování výuky Vám sdělíme mailem a na stránkách praktik.

S ohledem na charakter práce v praktiku bude třeba změřit určitý minimální počet úloh přímo v laboratoři. Pokud by nebyla výuka ani po 14 dnech obnovena, bude možné zbylé úlohy (do 9 požadovaných) vypracovat distančně.

V případě potřeby umožníme studentům blokovou výuku (odměření úloh během jednoho týdne či v několika dnech), informace o přesné organizaci včas sdělíme.

Prosíme, odevzdávejte protokoly z již změřených úloh.

Drahná Dagmar Bc., 9.10.2020

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.