Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Praktikum I – NOFY066 + NUFY093

První týden semestru od 17.2. do 21.2.2020 budou v praktiku 1 probíhat úvodní hodiny - seznámení s organizací praktika a základní měření.

Účast na tomto úvodu je povinná pro všechny studenty, kteří mají předmět NOFY066 nebo NUFY093 absolvovat.

Dostavte se prosím v termínu, kdy máte praktikum zapsané v SIS.

Náhradní termín bezpečnosti práce bude pravděpodobně druhý týden semestr.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 16.1.2020


Praktikum II a IV - zápočty

Připomínáme, že termín pro odevzdávání referátů je do 14 dnů od měření nebo vrácení referátu.

Kontrola podmínek pro získání zápočtu bude provedena v pátek 10.1.2020 a studentům, kteří budou mít k tomuto termínu splněné podmínky (alespoň 9 ohodnocených úloh) budou zápočty zapsány do SISu.

Pokud si budete chtít známku opravit, požádejte do 17.1.2020 mailem vedoucího svého praktika o umožnění opravy. Elektronicky opravované úlohy budou označené „K vrácení“ a po (opětovném) stažení opraveného referátu budou zaneseny do databáze jako vrácené (a začne lhůta pro elektronické odevzdání opravené varianty referátu). U referátů, odevzdávaných v papírové podobě, se domluvte s vedoucím praktika na jeho vyzvednutí (vždy v té budově, kde se daná úloha měřila) a následně s tím, kdo úlohu opravuje, na odevzdání opravené verze.

Další kontrola splnění podmínek bude provedena 21.2.2020 a známky zadány do SISu 24.2.2020.

Termíny pro vyzvedávání papírových referátů budou oznámeny zde na začátku LS.

Petr Gabriel, Vojtěch Hanzal

Hanzal Vojtěch RNDr., 10.1.2020


Praktikum IV - Anketa k elektronickému odevzdávání referátů

Zajímá nás váš názor ne elektronické odevzdávání refrátů. Pokud jste se ještě ankety nezúčastnili, vyzvedněte si, prosím, anketní lístek při zápisu do P-IV na Karlově nebo v Tróji. Odevzdat ho můžete tamtéž, nebo do schránky na referáty na P-III.

Hanzal Vojtěch RNDr., 4.12.2019

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.