Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Všechna praktika - informace

Zatím není jasné kdy, ale jakmile o praktické výuce rozhodne krizový štáb MFF a bude umožněna prezenční forma výuky základního fyzikálního praktika, začne měření v laboratořích praktika. Termíny měření budou přizpůsobeny aktuální situaci a co nejvíce optimalizovány podle možností studentů, bude umožněno měření více úloh najednou (v krátkém čase), termíny odevzdávání referátů budou přiměřeně upraveny. O prezenční výuce Vás budeme včas informovat e-mailem.

Do té doby máte čas na dopracování všech zadaných domácích úloh, včetně referátů vrácených k přepracování. Využívejte přitom nabízených konzultací, nebojte se poprosit opravujícího o radu. Máte-li nějaké dotazy k praktiku, neváhejte nás kontaktovat.

Kudrnová Hana Mgr., 29.4.2021


Praktikum II - Protokoly

Milí studenti, Přestože byla lhůta pro odevzdání referátů z PII 31.3.2021, stále ještě není odevzdáno velké množství protokolů z prezenčních měření v PII prováděných v prosinci 2020 a dokonce i z datových úloh a měření prováděných v říjnu 2020. Proto chci upozornit, že

!!! 7.5.2021 se uzavře v databázi možnost odevzdávání referátů !!!!

(s vyjímkou simulační úlohy S18). Po tomto termínu bude možné referát odevzdat pouze po emailové dohodě se mnou. V případě, že byste měli jakýkoliv problém s vypracováním a odevzdáním v termínu, obraťte se na mně. S pozdravem Petr Gabriel

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 18.4.2021


Praktikum II - Simulace

Na stránkách praktika II byla zpřístupněna nová distanční úloha S18. Úkolem úlohy je počítačová simulace přechodových jevů měřených prezenčně ve standartní úloze 18. Vypracování této úlohy bude počítáno do prezenčně absolvovaných úloh. Pokud byste měli zájem o vypracování úlohy, kontaktujte mne emailem, virtuální termíny na zápis budou vytvořeny dodatečně na konci března. Vzhledem k nárokům na úlohu není její vypracování ani po projevení zájmu závazné.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 19.3.2021


Praktikum I (NOFY066, NFUF105) - zahájení výuky

Výuka v praktiku I začíná tento semestr 1.3.2021 distančně. Zapište si jeden domácí experiment z mechaniky (Y) a jednu domácí úlohu (D).

Podrobné informace o probíhajícím semestru a odeslané maily najdete na stránce Průběh praktika LS 2020/21.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 2.3.2021


Praktikum II - Protokoly

Stále ještě není odevzdáno velké množství protokolů z prezenčních měření v PII prováděných v prosinci 2020 a dokonce i z datových úloh a měření prováděných v říjnu 2020.

Protokoly je nutné odevzdat nejpozději do 31.3.2021 !!!!

Časové požadavky na odevzdávání protokolů byly vzhledem k složité epidemiologické situaci výrazně uvolněny, ale nyní již jejich vypracování dále neodkládejte, vyučující opravující protokoly mají v LS další pracovní povinnosti. V případě, že byste měli jakýkoliv problém s vypracováním a odevzdáním v termínu, obraťte se na mně.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 2.3.2021


Praktikum III (NOFY028 a NFUF206) - zahájení výuky

Výuka v praktiku začíná dne 1. 3. 2021 distanční formou. Až to situace dovolí, začne prezenční výuka přímo v laboratořích praktika. K získání zápočtu je třeba během semestru vypracovat všechny povinné úlohy včetně domácích. První z nich je tzv. Domácí optický experiment. Zápis na tuto úlohu je již otevřen, do 7. 3. 2021 si ji můžete zapisovat.

Kudrnová Hana Mgr., 22.2.2021


Praktikum II - Zápočty

28.2.2021 proběhne další kolo udělování zápočtů z fyzikálního praktika II (ne poslední ). Pro získání zápočtu v tomto kole je nutné odevzdat protokoly nejpozději týden předem.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 12.2.2021


Praktikum IV - zápočty

28.1.2021 byla provedena kontrola splnění podmínek pro zápočet a výsledky podle současného stavu evidence byly zapsány do SISu. Pokud jste zpozorovali rozdíl oproti stavu klasifikovaných referátů nebo pokud si chcete opravit referát, který Vám zhoršuje výsledek, ozvěte se mi co nejdříve mailem.

Referát k opravě bude označen jako „K vrácení“ a když si následně opravený referát stáhnete, bude do systému možné nahrát opravenou variantu. Na případné nejasnosti v opravovaném referátu se můžete dotázat vyučujícího, který Váš referát opravoval (seznam najdete na stránce Průběh praktika dole).

Referáty k opravě si vyzvedněte do pátku 5.2.2021, abyste mohli včas odevzdat opravenou verzi. Odevzdávání referátů za ZS bude v P-IV možné do neděle 21.2.2021.

Úspěšné zkouškové období Vám přeje

Hanzal Vojtěch RNDr., 29.1.2021


Praktikum IV - poslední týden měření

Vážení studenti,

týdnu od 4.1.2021 byly poslední termíny, kdy bylo možné se zapsat na absolvování úloh P-IV. Jednalo se o distanční úlohy v prostředí Zoom nebo MS-Teams, takže pro jejich absolvování nebyla nutná přítomnost v Praze.

Úspěšné zakončení semestru přeje Vojtěch Hanzal

Hanzal Vojtěch RNDr., 4.1.2021

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.