Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:417

(A17) Zeemanův jev

Pracovní úkol

  1. Proměřte závislost magnetické indukce na proudu magnetu.
  2. Pomocí kamery změřte ve směru kolmém k magnetickému poli rozštěpení červené spektrální čáry kadmia pro 8-10 hodnot magnetické indukce. Snímky vyhodnoťte vhodným programem podle návodu. Určete polarizaci složek rozštěpené čáry.
  3. Totéž proveďte pro 6-8 hodnot indukce při pozorování ve směru magnetického pole. Opět určete polarizaci.
  4. Výsledky obou sérií měření vzájemně porovnejte. Určete chyby měření.
  5. Kvalitativně popište výsledky pozorování Zeemanova jevu na zelené čáře kadmia (λ = 508,6 nm).

Literatura

Návod, skripta pro optiku (Pelant)

Úloha byla modernizována a rozšířena s podporou projektu 992/2009 FRVŠ.

zadani/417.txt · Poslední úprava: 2.12.2020 08:21 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.