Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navod

Zápis na měření ve fyzikálním praktiku

Rychlý start

Pro přístup do přihlašování je povolen po přihlášení ke stránkám. Všechna aktivní praktika jsou přístupná pro všechny, zapisovat se lze pouze tam, kde je dotyčný evidován, kde měří.

Po výběru praktika a odeslání tlačítkem OK se zobrazí, kromě dalších informací, úlohy volné pro zápis a případné zapsané úlohy. U úloh k zapsání je zobrazen symbol .

Škrtnutí s provádí obdobně. U úloh, ze kterých se lze škrtnout (viz pravidla pro zápis a škrtnutí) je uveden symbol .

Podrobný popis

Stránku pro zápis lze rozdělit do několika částí. V horním pruhu je zobrazeno jméno praktika, se kterým zrovna pracujete. Pod ním je vaše jméno a počet zápisů, které již máte vyčerpané a počet zápisů celkem k dispozici (viz pravidla pro zápis a škrtnutí). Na pravé straně je pak datum a čas, kdy byla daná stránka vygenerována. Zde je na místě zdůraznit, že www stránka zápisu, kterou vidíte na své obrazovce, je pouze obrazem stavu systému v okamžiku, kdy byla tato stránka vytvořena. Neexistuje tedy žádná vazba mezi tím, co vidíte a tím, v jakém stavu je systém teď, např. pokud vidíte úlohu číslo 5 volnou k zápisu, znamená to, že byla volná v okamžiku, kdy stránka vznikla, ale nemusí to nutně znamenat, že je stále ještě volná).

V další části stránky je několik bloků, které stojí za povšimnutí. V prvním jsou zobrazovány průběžné informace, které je dobré si přečíst. Navíc se zde objevují varování o tom, že máte zapsány úlohy, které se navzájem vylučují. Kromě toho se zde mohou objevit informační upozornění o tom, že pokus o zápis nebyl úspěšný.

Vedle je . Klepnutím na tento symbol se provede aktualizace celé stránky, znovu se načtou informace o volných úlohách.

Další část nadepsaná Filtry obsahuje (posuvný) seznam úloh a termínů měření. Mezi úlohami lze vybrat jen ty, o které máte ve výpisu volných míst zájem (podrobnosti viz volba úlohy pro zápis). Vedle je pak výpis jednotlivých termínů. Zde také můžete specifikovat, o které termíny máte zájem (podrobnosti viz volba termínu pro zápis). Vedle každého termínu je pak tlačítko s otazníkem. Pomocí něho lze zobrazit přehled, kým je praktikum obsazeno v nejbližších týdnech (pouze pro termín, u kterého je otazník). Tlačítkem Všechny (do týdne) lze získat přehled obsazení praktika přes všechny úlohy během následujícího týdne.

Závěr stránky tvoří výpis zapsaných a volných úloh.

Vstup do systému („zalogování“)

Do systému se standardně vstupuje přes hlavní stránku fyzikálních praktik. Po přihlášení ke stránce lze vybrat na stránce Evidence fyzikálního praktika praktikum, s kterým chcete pracovat.

Volba termínu pro zápis

Pokud máte zájem o měření pouze v některých termínech, např. v pondělí od 8:10, lze si nechat vypsat jen ty volné úlohy, které jsou v tento zvolený čas. Stačí, když zaškrtnete u žádaného termínu zaškrtávací políčko (lze si vybrat i více termínů zároveň). Potom klikněte myší na symbol . Stránka se znovu načte a ve výpisu volných úloh se zobrazí jen ty, které jsou volné ve vámi požadovaný termín (může se také stát, že žádná úloha není volná).

Volba úlohy pro zápis

Podobně, jako lze vybírat termíny, můžete specifikovat i úlohy, o které máte zájem. Stačí vybrat zvolené úlohy ze seznamu a pak kliknout na obrázek . Výběr se provádí myší při současném držení klávesy Ctrl; lze také držet klávesu Shift, při tom dojde k vybrání celého intervalu úloh). Tuto dovednost je třeba si vyzkoušet, nemůže dojít k nežádoucímu škrtnutí ani zapsání. Dokonce, pokud neodešlete požadavek pomocí obrázku , tak se ani nezobrazí jen vybrané úlohy.

Výběr volných termínů a úloh, které vás zajímají, lze navzájem kombinovat. Např. můžete specifikovat váš požadavek tak, že chcete pouze úlohy 3, 5 a 7, jen v úterý odpoledne.

Pravidla pro zápis a škrtnutí

Pravidla pro zápis určují, kdo si které úlohy může zapsat. Konkrétní hodnoty limitů jsou uvedeny na hlavní stránce praktik.

Obecná omezení

Ve vážných případech lze přístup na zapisovací stránky zablokovat všem uživatelům. V tomto případě je třeba počkat, až bude přístup opět uvolněn. Podobně lze každému jednotlivci zvlášť zakázat zapisování. V tomto případě uvidíte vaše zapsané úlohy, ale nebude vám umožněn zápis.

Termínová omezení

Pro každý termín měření (např. Po 8:10) je stanoven maximální počet úloh, které mohou být současně obsazeny. Pokud je termín plný, na další úlohy se nelze zapsat. Dále je pro každé datum a čas, kdy lze jít měřit, určen časový interval, po který se lze zapisovat a škrtat. Ten je uveden na hlavní stránce praktik.

Uživatelská omezení

Každý student má na začátku semestru přidělen počet zápisů (stanovený počet úloh + rezerva), které smí za celý semestr realizovat. Při zápisu je průběžně zobrazován tento počet povolených zápisů a počet již vyčerpaných. Pokud student tento počet zápisů vyčerpá, sdělí vedoucímu důvod a ten mu může přidat další možnost zápisu. Zápisy se započítávají i těm, kteří jsou zapsaní na měření ve dvojici.

Bezpečnost

Veškeré akce jsou evidovány, takže v případě jakékoli stížnosti bude celá záležitost vyšetřena a pachatel oznámen vedoucímu praktika. Při odůvodněném podezření, že vás někdo škrtl nebo zapsal proti vaší vůli, kontaktujte vedení praktik, případně autora zapisovacího programu. Zároveň pošlete informaci o tom, z jakého data a úlohy jste byli škrtnuti a v jaké době ke škrtnutí došlo.

navod.txt · Poslední úprava: 1.12.2013 18:34 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.