Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zaznam

Záznam z měření

Do souboru s názvem data je nutné nahrát úplný písemný záznam z měření s podpisem vyučujícího a udělenými body, oskenovaný nebo vyfocený v kvalitě umožňující přečtení.

Zápis z měření každého experimentu, nejen úlohy v praktiku, musí obsahovat všechny nezbytné údaje pro následné zpracování měření.

  • Název a číslo úlohy.
  • Jméno experimentátora.
  • Datum měření.
  • Všechny přímo naměřené hodnoty veličin i s jednotkami a nejistotami.
  • Specifikace měřicích přístrojů s rozsahy a jejich chybami.
  • Další parametry a podmínky měření.

Vše musí být zapsáno přehledně a čitelně tak, aby zápis z měření mohl použít ke zpracování nejen experimentátor, který měření prováděl, ale i další osoba znalá problému, třeba kolega z týmu nebo z laboratoře nebo vyučující z praktika.

U některých úloh se odevzdávají data digitálně (datový soubor, graf vytvořený aparaturou). V tomto případě naleznete upřesnění, co je třeba odevzdat, v pokynech k měření.

K úlohám lze kromě povinného oskenovaného nebo ofoceného zápisu z měření s podpisem vyučujícího a udělenými body do souboru s názvem data navíc přidat i zpracovaná data např. v Excelu nebo Originu. I ta ale musí být přehledně uspořádaná a minimální velikosti.

Databáze umožňuje nahrát do kolonky data pouze jeden soubor (např. pdf, jpg apod.), je-li souborů více, použijte ZIP (nepoužívejte jiné formáty jako např. rar). Maximální velikost souboru, který lze vložit, je MB.

zaznam.txt · Poslední úprava: 30.03.2023 08:45 autor: Drahná Dagmar Bc.