Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Nejbližší program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře v posluchárně profesora Viléma Kunzla na KFPP (konz. míst. KFPP – m.č. A042) v budově MFF UK v Troji. Změny programu vyhrazeny.

Všichni zájemci z řad studentů, postgraduálních studentů, zaměstnanců fakulty i mimofakultní odborné veřejnosti jsou srdečně zváni!

Program minulých seminářů: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Žádné semináře nejsou zatím naplánovány.