Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 1999/2000

15.05.2000 13:30

General prediction of surface segregation of under-layer metal on films
Přednášející: Dr. Michiko Yoshitake, National Research Institute of Metals, Tsukuba, Japan

10.05.2000 13:30

Úvodní poznámky ke kvantitativní analýze ve fotoelektronové a Augerově elektronové spektroskopii
Přednášející: Dr. Josef Zemek, FzÚ AV ČR, Praha

03.05.2000 13:30

Studium vlastností tenkovrstvých getrů (NEG) pro urychlovač LHC v CERN metodami povrchové analýzy (XPS a TDS)
Přednášející: Prof. Vladimír Matolín, KEVF MFF UK, Praha

19.04.2000 13:30

Depozice amorfního křemíku (Si:H) vhodného pro solární baterie pomocí tryskového naprašovacího systému
Přednášející: Dr. Zdeněk Hubička, FzÚ AV ČR, Praha

12.04.2000 13:30

FTIR a Ramanovská spektroskopie pro studium molekulárních systémů
Přednášející: Dr. Mirka Trchová, KMF MFF UK, Praha

03.04.2000 13:30

Použití programu IDL (Interactive Data Language)
Přednášející: Dr. Lubomír Přech, KEVF MFF UK, Praha

27.03.2000 13:30

Solar wind: Its origin, evolution, features, and measuring methods
Přednášející: Prof. Georgy Zastenker, Space Research Institute, Moscow, Russia

20.03.2000 13:30

1. Sondová diagnostika v plazmochemickém reaktoru / 2. Sondová diagnostika ve válcovém magnetronu
Přednášející: Martin Čada/Mgr. Jan Rusz, oba KEVF MFF UK, Praha

15.03.2000 14:00

Vlastnosti a použití násobičů elektronů
Přednášející: Doc. Zdeněk Němeček, KEVF MFF UK, Praha

06.03.2000 13:30

1. Rekombinace komplexních iontů v rozpadajícím se plazmatu / 2. Využití modelu nabíjení prachových částic v aktivních experimentech v ionosféře Země.
Přednášející: Mgr. Radek Plašil/Mgr. Peter Žilavý, oba KEVF MFF UK, Praha

08.12.1999 13:30

Výzkum aténského zemětřesení 7. 9. 1999
Přednášející: doc. Jiří Zahradník, KG MFF UK, Praha

01.12.1999 13:30

Sluneční zatmění a expedice 1999
Přednášející: doc. Martin Šolc a studenti AÚ UK, AÚ UK, Praha

24.11.1999 13:30

Současný stav a perspektivy vakuové metrologie v ČR
Přednášející: doc. Petr Řepa a doc. Zdeněk Češpíro, KEVF MFF UK, Praha

15.11.1999 13:30

UJI Lectures on the Aurora
Přednášející: Prof. Wynne Calvert, University of Iowa, USA

10.11.1999 13:30

Zářivé oblaky
Přednášející: Zoltán Sternovský, KEVF MFF UK, Praha

03.11.1999 13:30

Iontově-sorpční vývěvy (dle Vacuua Praha)
Přednášející: Pavel Hedbávný, Vakuum Praha

25.10.1999 13:30

Sondová diagnostika plazmového kanálu
Přednášející: Martin Čada, KEVF MFF UK, Praha

18.10.1999 13:30

Studium nukleace tenkých vrstev
Přednášející: František Lavický, KEVF MFF UK, Praha