Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2004/2005

25.05.2005 14:00

referáty studentů IV. ročníku o výsledcích seminární práce (2. část)
Přednášející: Miloš Cabala, Michal Škoda, Milan Aftanas, Lukáš Schmidt, Jozef Varju, Tomáš Kotrík, Kateřina Gereová, Martin Setvín

18.05.2005 14:00

referáty studentů IV. ročníku o výsledcích seminární práce (1. část)
Přednášející: Eva Macúšová, František Němec, Martin Beránek, Josef Havlíček, Petr Blumentrit, Jan Steffl, Jakub Javorský

11.05.2005 14:00

rektorský den
Přednášející: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

04.05.2005 14:00

Why and how should you use Open Source tools in your scientific work?
Přednášející: Mgr. Jan Měrka, PhD., Goddard Space Flight Center, NASA

27.04.2005 14:00

Clusters: From hydrogen bonding to atmospheric chemistry
Přednášející: RNDr. Michal Fárník, Dr., ÚFCH JH AV ČR

20.04.2005 14:00

An introduction to data assimilation for space physicists
Přednášející: Mgr. Jan Měrka, PhD., Goddard Space Flight Center, NASA

13.04.2005 14:00

Riding the bow shock wave
Přednášející: Mgr. Jan Měrka, PhD., Goddard Space Flight Center, NASA

06.04.2005 14:00

Exploring Oxide Surfaces
Přednášející: Dr. Rob Lindsay, Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, Spain

30.03.2005 14:00

Studium heteroepitaxe kovů na povrchu Si(100)2x1 pomocí STM
Přednášející: Jakub Javorský

23.03.2005 14:00

Měření a hodnocení elektromagnetických polí vysílačů, mobilních telefonů atd.
Přednášející: Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., The National Reference Laboratory for Non-ionizing Radiation, Prague Hygienic Station

16.03.2005 14:00

Úvod do etiky vědecké práce
Přednášející: Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., ÚMCH AV ČR

09.03.2005 14:00

Grantový systém ČR, typy grantů
Přednášející: RNDr. Eva Juláková, CSc., GAČR Praha

15.12.2004 14:00

Zásady přednášení a plakátových sdělení
Přednášející: RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR

08.12.2004 14:00

Psaní a hodnocení vědecké práce, scientometrie
Přednášející: MUDr. Jan Bureš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR

01.12.2004 14:00

Přístup k informačním zdrojům na MFF
Přednášející: Mgr. Petra Möllerová a Mgr. Kateřina Vrtálková, knihovna MFF UK

24.11.2004 14:00

Přednášení, základy rétoriky
Přednášející: Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., FSV UK

10.11.2004 14:00

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
Přednášející: Ing. Pavel Pavlo, CSc., FZÚ AV ČR

03.11.2004 14:00

First results of the micro-satellite DEMETER
Přednášející: Dr. Michel Parrot, LPCE/CNRS Orleans, Francie

27.10.2004 14:00

Etalon vysokého vakua na principu dynamické expanze
Přednášející: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.

20.10.2004 14:00

Stationary and Non-stationary Modelling of the Solar Wind - Magnetosphere Interaction
Přednášející: Dr. A. Samsonov, University of St. Petersburg, Russia