Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2005/2006

24.05.2006 14:00

Referáty studentů IV. ročníku o výsledcích řešení seminárních prací
Přednášející: Igor Píš, Michael Komm, Mojmír Jílek, Michal Václavů, KEVF MFF UK

Anotace:

Igor Píš: Vývoj programového vybavení pro automatické zpracování TDS píku
Michael Komm: Využití emisní sondy pro měření potenciálu plazmatu
Mojmír Jílek: Konstrukce aparatury pro sondová měření a její aplikace v technologickém plazmatu
Michal Václavů: Stavba mikroreaktoru pro studium katalytických vlastností plochých vzorků a velmi malých množství práškových katalyzátorů

17.05.2006 14:00

rektorský den

10.05.2006 14:00

Fotoelektronová spektroskopie tenkych vrstev aktinoidů – fyzika na pomezí 5f lokalizace
Přednášející: Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc., KFES MFF UK

26.04.2006 14:00

Impulsní elektrické výboje v plynech a kapalinách a jejich potenciální aplikace v ekologii a medicíně
Přednášející: Ing. Pavel Šunka, DrSc., ÚFP AV ČR, Praha

19.04.2006 14:00

Jak žijí kulové blesky
Přednášející: Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., FEL ČVUT, Praha

12.04.2006 14:00

Novinky výzkumu slunečních erupcí v Ondřejově
Přednášející: RNDr. Marian Karlický, DrSc., AÚ AV ČR, Ondřejov

29.03.2006 14:00

Ultravakuové hodiny
Přednášející: RNDr. Ladislav Peksa, CSc.

22.03.2006 14:00

Langmuir probe measurements at intermediate (100-1000 Pa) gas discharge pressures
Přednášející: Dr. Tsviatko Popov, Sofia University, Bulgaria

15.03.2006 14:00

Modelové studie v heterogenní katalýze: od UHV k vysokým tlakům
Přednášející: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

04.01.2006 14:00

Vztah vědy a náboženství
Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc., FzÚ AV ČR

Anotace:
Bibliograficka poznámka k přednášce (PDF).

07.12.2005 14:00

Modelování magnetronového naprašování
Přednášející: RNDr. Stanislav Kadlec (Staccato Consulting)

30.11.2005 14:00

Albert Einstein a světový rok fyziky
Přednášející: Doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., ÚTF MFF UK

23.11.2005 14:00

Udržení plazmatu v magnetických nádobách typu tokamak a současný stav výzkumu termojaderné fúze
Přednášející: RNDr. Jan Stöckel, CSc., ÚFP AV ČR

16.11.2005 14:00

Solitary waves in the Universe of collisionless plasmas
Přednášející: Dr. Li-Jen Chen, University of Iowa (USA)

09.11.2005 14:00

Numerical modelling of non-stationary interaction between the solar wind and the Earth's magnetosphere
Přednášející: Dr. Andrey Samsonov, PhD., St. Petersburg State University (Russia)

02.11.2005 14:00

Koronové výboje ve vodě
Přednášející: Ing. Petr Lukeš, PhD., ÚFP AV ČR

26.10.2005 14:00

Atomární procesy na povrchu Si při depozici kovů – přímé pozorování v STM
Přednášející: Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.