Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2014/2015

20.05.2015 14:00

Řešení seminárních prací studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Přednášející: Bc. Adam Sikora, Bc. Šárka Chlupová, Bc. Jan Záhlava

Anotace:
Sikora A.: Referenční měření uspořádání molekul ftalocyaninů na Cu(111)
Chlupová Š.: Elektronová litografie v SEM na nerovném povrchu křemíku: Hledání vhodných podmínek pro depozici rezistu
Záhlava J.: Hvizdy identifikované neuronovou sítí na družici DEMETER: vyhodnocení vlivu plazmapauzy

13.05.2015 14:00

rektorský sportovní den

11.05.2015 10:00

Applications of the nanometer scaled carbon based thin films deposited by TVA technology
Přednášející: Prof. Rodica Vladoiu, Ovidius University, Constanta, Rumunsko

06.05.2015 14:00

Od laseru PALS k superlaserům HiPER a ELI
Přednášející: Ing. Jiří Ullschmied, CSc., FzÚ AV ČR, Praha

29.04.2015 14:30

Charge Exchange Recombination Spectroscopy (CXRS) diagnostic on COMPASS
Přednášející: Gaurav Shukla

29.04.2015 14:00

Electric probe diagnostic of thermal plasma jet
Přednášející: Ing. Oleksiy Hurba

15.04.2015 14:00

Integrované modelování v jaderné fúzi
Přednášející: Ing. Jakub Urban, Ph.D., ÚFP AV ČR

08.04.2015 14:00

Jak zní radiační pásy Země? Poslední výsledky družic Van Allen Probes
Přednášející: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

01.04.2015 14:00

Overview of materials for fusion
Přednášející: Prof. Guido Van Oost, Department of Applied Physics, Ghent University

25.02.2015 14:00

náhradní referáty za zimní odborné soustředění
Přednášející: Peter Ondáč & Pavel Košťál

Anotace:
Peter Ondáč: Expandující supersonický proud termického plazmatu generovaný v oblouku stabilizovaném vodním vírem (14:00–14:20)
Pavel Košťál: Metoda iontového zobrazování v experimentech s klastry v molekulových paprscích (14:20–14:40)

10.12.2014 14:00

Pulzni magnetronové výboje pro depozice nanostrukturovaných tenkých vrstev
Přednášející: Doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D., PřF Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

03.12.2014 15:30

Cold and controlled molecular collisions: a bridge from quantum physics to organic chemistry
Přednášející: Prof. Dr. Roland Wester, Ph.D., University of Innsbruck, Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik

03.12.2014 14:00

Modifikace grafitizovaných povrchů s přesahy do astrochemie, pokroky v zobrazování molekul a jejich spekter v magnetických polích
Přednášející: Mgr. M. Švec, Ph.D., FzU AV ČR

26.11.2014 14:00

Den otevřených dveří MFF UK

19.11.2014 14:00

Simulace turbulence a šíření nebezpečných látek ve městech
Přednášející: Mgr. Vladimír Fuka, KMOP MFF UK

12.11.2014 14:00

děkanský den

05.11.2014 14:00

Elektrické výboje v mezosféře a jejich laboratorní simulace (aneb Není sprite jako sprite)
Přednášející: RNDr. Milan Šimek, Ph.D., ÚFP AV ČR

29.10.2014 14:00

Úvod do přenosu poznatků a technologií
Přednášející: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D., PřF UK

15.10.2014 14:00

Nové trendy v syntéze a neobvyklé vlastnosti vrstevnatých zeolitů
Přednášející: Ing. Jan Přech, Oddělení syntézy a katalýzy, UFCH JH AV ČR