Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2011/2012

25.05.2012 09:00

Referáty studentů I. ročníku navazujícího magisterského studia o výsledcích řešení seminárních prací
Přednášející: Peter Ondáč, Peter Kúš, Pavel Košťál, Matěj Peterka, Radim Pechal, Tomáš Duchoň, Milan Pračko, Miroslav Kettner, Karel Majer, Peter Matvija, Romana Pavlíková

Anotace:

Referáty budou v tomto pořadí:

1. Peter Ondáč: Srovnání dat ze simulací ESEL s experimentálními daty z tokamaku ASDEX Upgrade
2. Peter Kúš: Měření odporu velmi tenkých vrstev oxidů
3. Pavel Košťál: Adsorpce kyslíku na povrchu Cu(110)
4. Matěj Peterka: Konstrukce Bell pen probe (BPP) a její použití v systému válcového magnetronu (ve výboji v argonu)
5. Radim Pechal: Optický systém pro detekci prachových zrn
6. Tomáš Duchoň: Studium systému Ce/CeO2/Cu(111)
7. Milan Pračko: Univerzální napájecí a měřící systém ionizačních vakuometrů
8. Miroslav Kettner: Konstrukce řídícího zdroje k iontovému dělu
9. Karel Majer: Ovládání clon dvoj-vypařovadla kovů pro studium růstu pomocí STM v UHV
10. Peter Matvija: Konstrukce a testování teflonové lázně pro leptání hrotů pro STM
11. Romana Pavlíková: Návrh a realizace řízení elektronového děla RHEED v LabView

23.05.2012 14:00

Applications of the nanometer scaled carbon based thin films deposited by TVA technology
Přednášející: prof. Rodica Vladoiu, Department of Plasma Physics, Ovidius University of Constanta, Romania

Anotace:

Thermionic Vacuum Arc (TVA) technology is one of the best versatile methods offering product developers the chance to create entirely new properties through the controlled manufacture and structuring of materials, and driving innovation in many sectors of industry. This method uses an electron beam emitted by an externally heated cathode accelerated by a high anodic voltage. The electron beam can evaporate the anode materials as neutral pure particles and facilitate their deposition on the substrate when the electron energy and current intensity are not too high. By increasing up to a certain value the anode potential, the evaporation rate raises enough to allow a bright discharge to be ignited in the evaporated pure material. The discharge is hereby maintained even when the current is as low as a few hundreds mA. Also, TVA method allows the simultaneous deposition of different materials on the same substrate, providing the possibility of designing multi-component thin films. Nanometer-scaled thin films deposition as metals, alloys, ceramics, DLC and refractory metals such as W, Mo, Ta, Nb, Re, B but also nanocomposites as C-Me with low roughness, good smoothness and low friction coefficient could be synthesized in different TVA?s electrodes configurations.

09.05.2012 14:00

Density functional studies of ceria nanostructures relevant for catalysis and beyond
Přednášející: Professor Dr. Konstantin M. Neyman, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avancats (ICREA) Barcelona, Spain & Departament de Química Física and Institut de Química Teòrica i Computacional, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

Anotace:

We overview our recently developed approaches to model ceria nanostructures present in heterogeneous catalysts based on density functional calculations [1,2,3]. Applications of this modelling strategy are illustrated by results of our studies focusing on the question how the nanostructuring of such important catalytic supporting material as CeO2 affects (or may affect) its role in catalysis.

In particular, (i) we show that the oxygen vacancy formation in ceria nanoparticles, crucial for the oxygen-storage capacity, can be dramatically facilitated [4,5] thus offering a possible key to the observed remarkable reactivity of ceria at the nanoscale; (ii) we demonstrate that ceria nanostructures, unlike bulk samples with extended surface terraces, expose oxygen atoms mobile enough to migrate to supported on them platinum species [6]. Thus, nanostructuring of ceria support opens up new reaction paths on the technologically important Pt/ceria catalysts [7].

[1] S.T. Bromley, I. de P.R. Moreira, K.M. Neyman, F. Illas., Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 2657.
[2] N. Nilius, S.M. Kozlov, J.-F. Jerratsch, M. Baron, X. Shao, F. Viñes, S. Shaikhutdinov, K.M. Neyman, H.-J. Freund, ACS Nano 6 (2012) 1126.
[3] A. Migani, K.M. Neyman, S.T. Bromley, Chem. Commun. 48 (2012), doi: 10.1039/c2cc18046d.
[4] A. Migani, G.N. Vayssilov, S.T. Bromley, F. Illas, K.M. Neyman, Chem. Commun. 46 (2010) 5936.
[5] A. Migani, G.N. Vayssilov, S.T. Bromley, F. Illas, K.M. Neyman, J. Mater. Chem. 20 (2010) 10535.
[6] G.N. Vayssilov, A. Migani, K. Neyman, J. Phys. Chem. C 115 (2011) 16081.
[7] G.N. Vayssilov, Y. Lykhach, A. Migani, T. Staudt, G.P. Petrova, N. Tsud, T. Skála, A. Bruix, F. Illas, K.C. Prince, V. Matolin, K.M. Neyman, J. Libuda, Nature Materials 10 (2011) 310.

02.05.2012 14:00

Elektronový spektrometr pro studium reakce aniontů
Přednášející: Mgr. Štěpán Roučka

25.04.2012 14:00

Exotická fyzika na ELI-Beamlines
Přednášející: RNDr. Karel Rohlena, CSc., FzÚ AV ČR

18.04.2012 14:00

Fluorescencni mikroskopie
Přednášející: Prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., FÚ UK

11.04.2012 14:00

Průvodce CERNskými tiskovými zprávami
Přednášející: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., ÚČJF MFF UK

04.04.2012 14:00

Aplikace vysoce výkonných laserových systémů na simulaci dopadu mimozemského tělesa do rané zemské atmosféry:
Mohou bý syntetizovány prekurzory života?

Přednášející: Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., ÚFCH JH AV ČR

21.03.2012 14:00

Nízkoteplotní plazma pro sterilizaci povrchů včera, dnes a zítra
Přednášející: RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., KMF MFF UK

14.03.2012 14:00

Radar observations of the atmosphere and near Earth space with the future EISCAT 3D radar system
Přednášející: Dr. Ingrid Mann, Head of Projects, EISCAT Scientific Association, Kiruna, Sweden

22.02.2012 14:00

Interaction between Ag nanoparticles and cerium oxide ultrathin films
Přednášející: Dr. Paola Luches, Nanoscience Institute, National Research Council, Modena, Italy

30.11.2011 14:00

Statistická analýza, kde byste ji nečekali – měříme politiky v parlamentu
Přednášející: Mgr. Michal Škop, PhD., KohoVolit.eu

02.11.2011 14:00

Umožní nám družice předvídat zemětřesení?
Výsledky projektu DEMETER

Přednášející: RNDr. František Němec, Ph.D.

27.10.2011 16:00

Incorrect problems in plasma diagnostics ČTVRTEK 16h
Přednášející: Prof. Dr. Slavoljub Mijovic

26.10.2011 14:00

Multielectron effects in the density of states of mixed layered manganites
Přednášející: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

12.10.2011 14:50

Concepts in Hydrogen Based Energy technology
Přednášející: Prof. Jörg Libuda, Lehrstuhl fuer Physikalische Chemie II, Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Egerlandstrasse 3, Erlangen, Germany

12.10.2011 14:00

Excitonic properties of layer-by-layer grown nanometric and subnanometric II-VI quantum wells
Přednášející: Dr. František Šutara, Hernández-Calderón Physics Department, Cinvestav-IPN, Ave. IPN 2508, 07360 Mexico D.F., Mexico