Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2003/2004

26.05.2004 14:00

Prezentace studentských seminárních prací
Přednášející: Jan Houfek, Martin Mixa, Irena Picková

Anotace:

05.05.2004 14:00

Optický přenos impulzních signálů (použití v komunitních datových sítích)
Přednášející: Mgr. Karel Kulhavý, MFF UK

28.04.2004 14:00

Studium rekombinace v rozpadajícím se vodíkovém plazmatu
Přednášející: Ing. Andriy Pysanenko

21.04.2004 14:00

Generace a aplikace intenzivních femtosekundových laserových pulsů
Přednášející: Doc. Ing. Jiří Limpouch, CSc., FJFI ČVUT

14.04.2004 14:00

Kvadrupólová hmotová spektroskopie - principy, přístrojové vybavení a aplikace
Přednášející: RNDr. Martin Mišina, Ph.D., Pfeiffer-Vacuum, Austria

07.04.2004 14:00

Měření radonu v Čechách
Přednášející: Ing. J. Plch, SMM Praha

31.03.2004 14:00

Polar lights
Přednášející: Philippe Doisy, Gymnase Francais, Biel, Švýcarsko

24.03.2004 14:00

Uplynulých 50 let ve fyzice elementárních částic
Přednášející: Prof. RNDr. J. Chýla, CSc., FZÚ AV ČR

10.12.2003 14:00

Interakce iontových a elektronových svazků s prachovými zrny
Přednášející: Ing. Andriy Velyhan

03.12.2003 14:00

Laser induced reactions at 50 K (Stačí 300 iontů na IR absorbční spektroskopii?)
Přednášející: Doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.

26.11.2003 14:00

Laserové plazma jako zdroj vysoce nabitých iontů
Přednášející: RNDr. Josef Krása, CSc., FÚ AV ČR Praha

19.11.2003 14:00

ITER je cesta (Nové zařízení budované pro jadernou fúzi na principu tokamaku)
Přednášející: Ing. Milan Řípa, CSc., ÚFP AV ČR Praha

12.11.2003 14:00

Šíření vln podél šikmé rezonance v ionosféře: experiment a teorie
Přednášející: RNDr. Vladimír Fiala, CSc., UFA AV ČR

29.10.2003 14:00

Optical Spectroscopy of Recombining Ions in Flowing Afterglow Plasmas
Přednášející: Prof. Rainer Johnsen

22.10.2003 14:00

Dynamika reakce vodíku a deuteria na površích křemíku
Přednášející: Mgr. Jiří Drbohlav, KEVF MFF UK

15.10.2003 14:00

Morfologické a elektrické vlastnosti 3D struktur kov - dielektrikum
Přednášející: Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

08.10.2003 14:00

Studium růstu Pd vrstev na AL2O3(111) / NiAl(110) metodami RHEED a AES
Přednášející: Ing. Vitaliy Moroz, KEVF MFF UK