Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2016/2017

14.08.2017 10:00

Yukawa Liquids Under External Forcing: A Molecular Dynamics Study
Přednášející: Dr. Harish Charan, Institute for Plasma Research, India

Anotace:

A collection of electrons and ions interact via bare Coulomb potential. At suciently large number densities, such as in plasma, due to the nite temperatures of electrons and ions, this bare interaction gets shielded by other charges, leading to a shielded Coulomb interaction or a Yukawa interaction. For plasma particles, the inter-particle potential energy per particle is much smaller than its kinetic energy. This medium is said to be weakly coupled or weakly correlated. A novel medium is formed if large, massive, micron-size, conducting or dielectric solid particles/grains are introduced into this above said plasma medium. Due to their size, these grains tend to acquire a large, mean nega- tive charge. The grain-grain interaction is then also shielded by the background plasma, however, this time around, inter-grain potential energy can be much larger than the average kinetic energy per grain and the system is called dusty/complex plasma. Thus, the grain medium is a prototype for strongly coupled or correlated systems such as Yukawa liquids. Other examples are ultra-cold plasma, charged colloids, and several astrophysical objects.

Using non-equilibrium molecular dynamics simulations, a two-dimensional bed of strongly coupled grain medium is subjected to external forcing, for example, external gravity, temperature gradient and subsonic and supersonic flow heads. Several novel structure formations, for instance, solid-like Yukawa liquids, Rayleigh-Bénard convection cells, von Karman vortices and super-sonic Bow shocks have been found along with new scaling laws. In this talk, various new physics ndings along with simulation details will be discussed in detail.

Keywords: Complex plasma, Dusty plasma,Yukawa liquids, Strongly coupled systems, Rayleigh-Benard convection cells, von Karman vortex streets, Super-sonic ows, Bow shocks, Molecular dynamics simulation.

24.05.2017 13:30

Řešení seminárních prací studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Přednášející: Lukáš Fusek, Jiří Doležal, Petr Švenda,Jan Zehnal

Anotace:
Lukáš Fusek: Studium přípravy tenkých vrstev katalyzátorů Pt-CeOx metodou magnetronového naprašování (Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.)
Jiří Doležal: Návrh směrového vypařovadla pro kovy na přípravu pasivovaných povrchů křemíku(Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.)
Petr Švenda: Doplnění reakční komory FTIR spektrometru o chlazení s následným otestováním na reálném vzorku (RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.)
Jan Zehnal: Měření z(V) spekter organických molekul: optimalizace, zpracování a vyhodnocení experimentu (RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.)

10.05.2017 14:00

POZOR — Změna termínu! Uhlíková pěna a její využití v palivových článcích a při skladování vodíku
Přednášející: RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.

19.04.2017 14:00

Signaly generovane dopadem prachovych zrn na druzice a jejich interpretace
Přednášející: Jakub Vaverka, Faculty of Science and Technology at Umeå University

29.03.2017 14:00

Jak publikují muži a ženy v české vědě?
Přednášející: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Národohospodářsky ústav AV ČR a CERGE UK

22.03.2017 14:00

Působení jednotlivých druhů částic plazmatu na prachová zrna: laboratorní a numerické simulace
Přednášející: Mgr. Ivana Richterová, Ph.D.

15.03.2017 14:00

The radial interplanetary magnetic field and its influence on the magnetosphere
Přednášející: Gilbert Pi, Ph.D.

08.03.2017 14:00

Ionospheric modeling
Přednášející: Tiago Marques

01.03.2017 15:00

Managing Code Performance on Contemporary Hardware: Selected Tips for (Researchers Turned) Programmers – POZOR 15.00!
Přednášející: doc. Ing. Petr Tůma, Dr., KDSS MFF UK

21.02.2017 14:00

The impact of the surface orientation of CeO2 on its reduction behavior – POZOR úterý!
Přednášející: Johanna Hackl, Peter Grünberg Institut PGI-6 Forschungszentrum, Jülich, Germany

11.01.2017 14:00

Když se svatý Petr zlobí aneb o extrémech počasí
Přednášející: Mgr. Michal Žák, Ph.D., KFA MFF UK

30.11.2016 16:00

Karel IV a astronomie – POZOR! Od 16 hodin!
Přednášející: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., AÚ UK

16.11.2016 14:00

Laboratorní studium dopadu prachových zrn na družici Cassini
Přednášející: Mgr. Libor Nouzák

26.10.2016 14:00

Hranice mezi obory vakua UHV a XHV
Přednášející: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.

19.10.2016 14:30

Využiti elektrochemického AFM pro studium tenkovrstvých katalyzátoru pro palivové články
Přednášející: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

19.10.2016 14:00

Rekombinace iontu H3+ a jeho deuterovaných izotopologů s elektrony
Přednášející: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.

12.10.2016 14:30

Nový primární standard tlaku pro oblast okolo 1 Pa
Přednášející: RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.

12.10.2016 14:00

Studium tenkovrstvých katalyzátorů sofistikovanými metodami fotoelektronové spektroskopie
Přednášející: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.