Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2002/2003

21.05.2003 14:00

Referáty studentů IV. ročníku o výsledcích řešení seminárních prací - část II.
Přednášející:
Jan Pudl, Oživení a vyladění elektroniky a software pro měření teploty vzorku v nízkoteplotním STM
Peter Virostko, Modulace vysokofrekvenčního signálu v pásmu 20GHz
Martin Jeřáb, Určení závislosti polohy rázové vlny na velikosti a orientaci meziplanetárního magnetického pole
Petr Hanyš Použití analyzátoru Steib pro XPS

07.05.2003 14:00

Referáty studentů IV. ročníku o výsledcích řešení seminárních prací - část I.
Přednášející:
Karel Jelínek, Výpočet průběhu potenciálu v okolí mřížky Faradayova válce
Ivan Karas, Studium povrchových struktur metodou LEED
Břetislav Šmíd, Instalace iontového děla do přípravné komory UHV aparatury pro TDS a SIMS
Zdeněk Pekárek, Pomocný zdroj k řízení elektronové trysky AES/EPES spektrometru

30.04.2003 14:00

Výpočet neelastické střední volné dráhy metodou Monte Carlo
Přednášející: Mgr. Tomáš Hrnčíř, KEVF MFF UK, Praha

23.04.2003 14:00

Experimenty s laserovým plazmatem na zařízení PALS
Přednášející: Ing. Jiří Ullschmied, CSc., PALS ÚFP AV ČR, Praha

16.04.2003 14:00

Pozorování polárních září: Expedice AURORA 2002
Přednášející: Doc. Petr Kulhánek, Katedra fyziky FEL, ČVUT Praha
Stránka expedice AURORA

02.04.2003 14:00

Evoluční programování
Přednášející: Mgr. Dalibor Sedlák, Univerzita JEP

01.04.2003 13:30

Probing the structure of materials with synchrotron light
Přednášející: Dr. K. C. Prince, Sincrotrone Elettra Trieste, Italy

Anotace:
Synchrotron radiation (SR) has a number of properties that make it very useful for understanding the electronic and geometric structure of solids. This seminar illustrates the application of several of these methods to understanding the electronic structure and surfaces and solid using these specialised properties and techniques as follows. 1. Photoemission can be carried out with laboratory sources, but the tunability of SR allows optimisation of the surface sensitivity and the cross-section of overlapping electronic states that can be crucial to observing desired structures. In addition the polarisation of SR permits a determination of the symmetry of valence states. 2. Resonant photoemission cannot be performed in the laboratory, and it is a powerful method for determining the character of valence states. 3. Photoelectron diffraction can be performed with laboratory sources by varying the angle of emission, but the technique is more powerful with sycnhrotron radiation as the kinetic energy of the outgoing electron can be varied. 4. Near edge X-ray absorption yields information about the unoccupied density of states near the Fermi level that is complementary to photoemission. 5. Resonant Inelastic Scattering of x-rays is a relatively new technique that requires not only SR, but a third generation high brightness source. Some illustrations will be given of the kind of bulk electronic structure information obtainable. 6. Finally photoemission microscopy provides analytical chemical information from surfaces at the sub-micron scale.

26.03.2003 14:00

Elektrické jevy v atmosféře
Přednášející: Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., KMOP MFF UK

19.03.2003 14:00

Elektronové mikroskopy z FEI Czech Republic
Přednášející: Dr. Jiří Očadlík, FEI Czech Republic, s r.o.

08.01.2003 14:00

Rekombinace D3+ v rozpadajícím se plazmatu
Přednášející: Viktoriya Poterya, KEVF MFF UK

20.11.2002 14:00

Zajímavé otázky fyziky oblaků a srážek
Přednášející: Prof. RNDr. Jan Bednář, CSC.,
Katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK Praha

13.11.2002 14:00

Lasery kovových iontů buzené ve výbojích s dutou katodou: Experiment a hybridní model
Přednášející: RNDr. Gregor Bánó,
Research Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest