Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2007/2008

21.05.2008 14:00

Uplatnění naprašovacích technologií v praxi
Přednášející: Dr. Jaroslav Merta, Thin Film Technological Service (TTS s.r.o.)

16.05.2008 09:30

Referáty studentů I. ročníku magisterského studia o výsledcích řešení seminárních prací (2. část)
Přednášející: Petr Dohnal, Zuzana Hrbáčková, Pavol Jusko, Slavomír Mičienka, Pavel Paloncý, Lucie Szabová, Jana Matějová (KFPP MFF UK) POZOR !!! Seminář je v pátek a začíná již v 9:30!

Anotace:

(1) Petr Dohnal: Změna aparatury FALP pro měření při teplotě kapalného dusíku
(2) Zuzana Hrbáčková: Analýza vlnových dat družic THEMIS
(3) Pavol Jusko: Úpravy výpočetního systému XOOPIC pro výpočty pohybu plazmatu v elektromagnetickém poli
(4) Slavomír Mičienka: Dusíkové a kyslíkové plazma generované v trubicích z různého materiálu
(5) Pavel Paloncý: Analýza významných odchylek polohy magnetopauzy měřené družicemi Themis od modelové předpovědi
(6) Lucie Szabová: Studium obsazení hladin metodou fotoelektrické spektroskopie
(7) Jana Matějová: Analýza významných odchylek polohy rázové vlny měřené družicemi Themis od modelové předpovědi

07.05.2008 14:00

Referáty studentů I. ročníku magisterského studia o výsledcích řešení seminárních prací (1. část)
Přednášející: Michal Hejduk, Vojtěch Hrubý, David Píša, Tatiana Zahoranová, Petr Zimmermann (KFPP MFF UK)

Anotace:

(1) Michal Hejduk: Návrh paragenerátoru
(2) Vojtěch Hrubý: Vztah selfkonzistentního a neselfkonzistentního modelování ve fyzice plazmatu
(3) David Píša: Internetové stránky pro zpracování ELF dat družice DEMETER
(4) Tatiana Zahoranová: Instalace a vyzkoušení metody ISS na aparatuře XPS - TDS
(5) Petr Zimmermann: IDL aplikace pro základní zobrazení, zpracování a export dat z STM

30.04.2008 14:00

Možnosti nového SEM na katedře FPP
Přednášející: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

23.04.2008 15:15

Navigating through SPASE to heliospheric and magnetospheric data
Přednášející: Mgr. Jan Měrka, PhD., Goddard Space Flight Center, NASA – POZOR !!! Seminář začíná až v 15:15!

23.04.2008 14:00

Materiálové problémy fúzních reaktorů
Přednášející: Ing. Jiří Matějíček, PhD., (ÚFP AV ČR)

02.04.2008 15:00

Spintronika v kovových a polovodičových materiálech – existující a uvažované aplikace
Přednášející: RNDr. Petr Němec, PhD., (KCHFO MFF UK) – POZOR !!! Seminář začíná až v 15:00!

26.03.2008 14:00

Bude nám škodit radar v Brdech?
Přednášející: Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Národní referenční laboratoř neionizujícího záření, Pražská hygienická stanice

19.03.2008 14:00

Návod na psaní vědeckých článků
Přednášející: RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD., (FÚ MFF UK)

12.03.2008 14:00

Polovodičové detektory částic a jejich použití
Přednášející: RNDr. Zdeněk Doležal, PhD. (ÚČJF MFF UK)

05.03.2008 14:00

Jak oprávněná je diskuze o oteplování Země?
Přednášející: RNDr. Jan Pretel, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)

27.02.2008 14:00

Infračervená CRD spektroskopie
Přednášející: Mgr. Jozef Varju

20.02.2008 14:00

Modelling Storage Processes in Heterogeneous Catalysis
Přednášející: Prof. Jörg Libuda, Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

19.12.2007 14:00

Obří observatoře v Argentině a Chile s českou účastí (Observatoř Pierra Augera a Evropská jižní observatoř)
Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc., FzÚ AV ČR

05.12.2007 14:00

Ultra-Low-Frequency waves in the distant cusp region: Cluster mission contributions
Přednášející: Benjamin Grison, Centre d'étude des environnements terrestre et planétaires, Velizy, France

28.11.2007 14:00

SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!
Přednášející: seminář pravděpodobně proběhne v náhradním termínu

21.11.2007 14:00

Goniopolarimetric study of the Saturn Kilometric Radiation using Cassini radio data
Přednášející: Dr. Baptiste Cecconi, Paris Observatory, Meudon, Francie

14.11.2007 14:00

Infrared spectroscopy of metal nanofilms
Přednášející: Prof. Annemarie Pucci, Kirchhoff Institute of Physics, Heidelberg University, Germany

05.11.2007 14:00

Scientometrie a její aplikace ve fyzikálních vědách
Přednášející: RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD., Fyzikální ústav MFF UK, Praha

29.10.2007 15:00

Functional oxide nanosheets as a building block for nanostructured materials
Přednášející: Dr. Takayoshi Sasaki, Nanoscale Materials Center, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan

29.10.2007 14:00

Novel synthesis and properties of BN nanotubes and composites
Přednášející: Dr. Yoshio Bando, International Center for Young Scientists, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan

24.10.2007 14:00

Studium CeO2 metodami fotoelektronové spektroskopie
Přednášející: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

10.10.2007 14:00

Very sharp changes of solar wind density and their dynamics during solar wind motion
Přednášející: Prof. G. N. Zastenker, Space Research Institute, Moscow, Russia

03.10.2007 14:00

Step Engineering in Surface Nanostructures
Přednášející: Prof. Bert Voigtländer, Institute of Bio- and Nanosystems, Research Centre Jülich, Germany