Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2006/2007

20.06.2007 14:00

SFG study in heterogeneous catalysis
Přednášející: Dr. Zoltán Pászti, MTA Chemical Research Center, HAS, Budapest, Hungary

23.05.2007 14:00

Geofyzikální výzkum terestrických planet a ledových měsíců
Přednášející: Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. (KG MFF UK)

16.05.2007 14:00

Oxygen buffering at reducible oxide surfaces: interplay between vacancies, electron localization, and adsorbate mobility on ceria
Přednášející: Stefano Fabris, SISSA International School for Advanced Studies, Trieste, Italy

11.05.2007 10:00

Effect of support morphology on the nanostructured Au/SiO2: 3D oxide overlayer in the CO oxidation
Přednášející: Lászlo Guczi, Institute of Surface Chemistry and Catalysis, Chemical Research Center, HAS, Budapest, Hungary

09.05.2007 14:00

Referáty studentů I. ročníku magisterského studia o výsledcích řešení seminárních prací
Přednášející: Štěpán Roučka, Peter Pira, Jan Klusoň, Marek Vyšinka, Vratislav Krupař, Jakub Vaverka (KFPP MFF UK)

Anotace:

(1) Štěpán Roučka: Modelování kyslíkového plazmatu
(2) Peter Pira: Studium povrchů metodami elektronové difrakce (XPD)
(3) Jan Klusoň: Úprava UHV aparatury s plazmatickou tryskou
(4) Marek Vyšinka: Návrh Faradayových válců pro aplikace při nabíjení prachových částic
(5) Vratislav Krupař: Určení vzdálenosti bodu od rázové vlny a magnetopauzy z dat družic Cluster
(6) Jakub Vaverka: Simulace optického detekčního systému pro měření nabíjení prachových částic v atmosférických podmínkách

02.05.2007 14:00

Co umí STM: nanolaboratoř na špičce jehly
Přednášející: RNDr. Josef Mysliveček, Ph.D.

25.04.2007 14:00

Supersonický výbojový zdroj: na horké stopě chladných radikálů
Přednášející: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D. (ÚFCH JH AV ČR)

11.04.2007 14:00

Stav kvality ovzduší v městských oblastech aneb jak se liší to, co dýcháme, od toho, co si myslíme
Přednášející: Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. (KMOP MFF UK)

04.04.2007 14:00

Neobvyklá kinetika iontů – vliv ambipolární difuze
Přednášející: Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. (ÚFCH JH AV ČR)

28.03.2007 14:00

Eroze a migrace materiálu v tokamacích
Přednášející: Mgr. Jan Horáček, PhD. (ÚFP AV ČR)

13.12.2006 14:00

Pulsní laserová depozice
Přednášející: RNDr. Jan Wild, CSc.

06.12.2006 14:00

Dálkový průzkum Země
Přednášející: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., FAPPZ ČZU

29.11.2006 14:00

Létající nanolaboratoře – experimenty s klastry v molekulových paprscích
Přednášející: RNDr. Michal Fárník, Ph.D., ÚFC J. Heyrovského, AV ČR

22.11.2006 14:00

Metody zesilování ultrakrátkých laserových pulzů a jejich aplikace
Přednášející: Mgr. Petr Straka, Ph.D., FzÚ AV ČR

15.11.2006 14:00

Variabilita ionosféry
Přednášející: RNDr. Petra Šauli, Ph.D., ÚFA AV ČR

01.11.2006 14:00

Pružný rozptyl elektronů v povrchových vrstvách pevných látek a jeho důsledky
Přednášející: Doc. RNDr. Jiří Pavluch, CSc.