Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2001/2002

22.05.2002 14:00

Referáty studentů IV. ročníku o výsledcích seminárních prací
Přednášející:
Slavomír Nemšák, Vývoj ovládání elektronového děla
Petr Hlavenka, Řízení experimentu Cavity Ring Down Spectroscopy a zpracování dat
Jana Brotánková, Diamagnetická měření v tokamaku CASTOR
Martin Švec, Sběr dat v přístroji krystalového měřiče tloušťky v prostředí MS Windows

15.05.2002 14:00

Referáty studentů IV. ročníku o výsledcích seminárních prací
Přednášející:
Martin Ondráček, Analýza časových řad stochastických průběhů
Martin Švec, Programové prostředí pro záznam průběhu vakuového napařování
Libor Sedláček, Program pro export dat z měřícího systému SIMS do programu Origin
Jakub Drnec, Studium vakuové vodivosti UHV ventilu
Ivana Richterová, Analýza modelu sekundární emise z malých prachových částic
Aleš Marek, Sestavení a ověření systému IEEE488 pro měření voltampérových charakteristik

24.04.2002 14:00

Sondová měření v magnetizovaném plazmatu: Experimentální zařízení a předběžné výsledky
Přednášející: Miroslav Holík, KEVF MFF UK Praha

19.04.2002 09:00

Kinetics and dynamics in expanding hydrogen containing plasmas
Přednášející: Prof. D. C. Schram, Eindhoven University of Technology, Dept. of Applied Physics, The Netherlands

17.04.2002 14:00

Molekulární svazky: Experimentální zařízení a předběžné výsledky
Přednášející: Mgr. Stanislav Fabík, KEVF MFF UK Praha

10.04.2002 14:00

Analýza časových řad metodou wavelet
Přednášející: Petr Pišoft, MFF UK Praha

03.04.2002 14:00

Česká měřicí stanice u Elettry: Experimentální možnosti u zdroje synchrotronového záření třetí generace
Přednášející: Vladimír Cháb, MFF UK Praha

20.03.2002 13:30

Narušení II. věty termodynamické v teorii a experimentu
Přednášející: Prof. Vladislav Čápek, MFF UK Praha

13.03.2002 13:30

Základy a použití neuronových sítí
Přednášející: Mgr. Miroslav Vicher, KEVF MFF UK Praha

06.03.2002 14:00

Flowing afterglow studies of recombination of H3+ and H5+ ions with electrons
Přednášející: Ing. Andriy Pysanenko, KEVF MFF UK Paha

28.11.2001 14:00

Dlouhodobé trendy ve vyšších vrstvách atmosféry: skleníkový efekt?
Přednášející: Dr. Jan Laštovička, ÚFA AV ČR, Praha

21.11.2001 14:00

Růst uhlíkových struktur v interstelárním médiu. První experimenty.
Přednášející: Dr. Ivo Čermák, Technical University of Chemnitz, Germany

14.11.2001 14:00

The Cluster II project: Multipoint investigations of the Earth's Magnetosphere
Přednášející: Dr. Michel Parrot, LPCE/CNRS Orleans, France

07.11.2001 14:00

The interaction of ultrathin nickel oxide films with single crystal zirconia and alumina surfaces
Přednášející: Labrini Sygellou, University of Patras, Greece

30.10.2001 09:00

On the charging of a dust particle immersed in a plasma: Theory and experiment
Přednášející: Prof. J. E. Allen, University of Oxford, U.K.

24.10.2001 14:00

Cavity Ring-down Spectroscopy
Přednášející: Mgr. Peter Macko,MFF UK Praha a FMFI UK Bratislava