Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2010/2011

14.07.2011 14:00

Evolution of Chargge State Distrubution in High Power Pulse Discharges
Přednášející: Prof. Marcela Bilek, University of Sydney

Anotace:
Přednáška se zabývá měřením časového průběhu excitace a ionizace kovu při pulzních výbojích. Jsou porovnávány výsledky a procesy ionizace v pulzním obloukovém výboji a pulzním magnetronovém výboji (HIPIMS).

25.05.2011 14:00

Referáty studentů I. ročníku navazujícího magisterského studia o výsledcích řešení seminárních prací
Přednášející: Jaroslava Lavková, Petr Homola, Marie Aulická, Jan Polášek, Filip Rozbořil, Libor Nouzák, KFPP MFF UK

Anotace:

Referáty budou v tomto pořadí:
1. Jaroslava Lavková: Příprava vrstev CeO2 pro TEM
2. Petr Homola: Studium vlivu CO na aktivitu Pt-CO2 anody
3. Marie Aulická: Adsorpce kyslíku na povrchu Cu(110)
4. Jan Polášek: Návrh elektronově optického systému vychylování a náklonu pro RHEED
5. Filip Rozbořil: Studium směrových charakteristik vypařovadel
6. Libor Nouzák: Charakteristika bezmřížkového Faradayova válce pro měření spekter UV

11.05.2011 14:00

Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ ODLOŽENO Incorrect problems in plasma diagnostics
Přednášející: Dr. Slavoljub Mijovic, University Montenegro

Anotace:

I present a review of classical diagnostics methods (plasma spectroscopy, Langmuir probe) which are incorrect from a mathematical point of view. The case studies will be broadening of spectral lines, Langmuir probe I-V characteristics etc. The highly advanced mathematical procedures such as the Tikhonov regularization are introduced in order to solve such problems. The advantages and limitation of these methods are analyzed.

04.05.2011 14:00

Synthesis, characterization and performance of anode materials in direct ethanol fuel cells
Přednášející: Prof. Alper TAPAN, Gazi University, Turecko

02.05.2011 13:30

Ionic Liquid Surface Science and Model Catalysis
Přednášející: Prof. Dr. Joerg Libuda, Lehrstuhl fuer Physikalische Chemie II, Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Germany

20.04.2011 14:00

Impact of interplanetary shocks on the Earth's magnetosphere
Přednášející: Dr. Andrey Samsonov, Space Research Institute, Graz, Austria

Anotace:

We study interaction of interplanetary shocks with the Earth's magnetosphere summarizing results of global MHD simulations and spacecraft observations. Interaction of interplanetary shock with the bow shock results in a transmitted fast shock and several new discontinuities moving earthward through the magnetosheath. After interaction with the magnetopause, a fast shock with a small Mach number propagates through the magnetosphere. The MHD simulations predict reflection of the fast shock from the inner numerical boundary. The reflected (reversed) fast shock moves sunward and interacts successively with the magnetopause and bow shock. The magnetopause and bow shock initially move earthward because of interaction with the forward shock and then move sunward because of interaction with the reversed shock. MHD simulations show that impact of interplanetary shocks can result in the magnetopause magnetic reconnection and excite the Kelvin-Helmholtz instability at the magnetopause flanks. The simulations also predict intensification of two high-latitude ionospheric currents, i.e. the NBZ and Region 1 currents, caused by a shock passage during a northward IMF Bz interval. The former current is connected to the lobe reconnection and the latter current results from vortices at the magnetospheric flanks.

13.04.2011 14:00

3D Mangetopause and Bow Shock Modeling Based on Multi-Spacecraft Observations and Support Vector Regression Machine
Přednášející: Dr. Jan Měrka, NASA GSFC

06.04.2011 14:00

TESCAN - performance in nanospace
SEM/FIB mikroskopy do celého světa

Přednášející: Filip Lopour, Ph.D. Technical Director, TESCAN, a.s.

30.03.2011 14:00

Liesegangovy kruhy a Japonsko posledních dnů
Přednášející: Mgr. Marek Vyšinka

16.03.2011 14:00

Strukturní a chemické vlastnosti vrstev s iontovou vazbou
Přednášející: Jakub Drnec, Ph.D., ESRF, Grenoble, Francie

09.03.2011 15:00

Studium organických molekul na površích křemíků pomocí STM
Přednášející: Petr Zimmermann

09.03.2011 14:30

Defect observation and characterization on CeO2 model systems
Přednášející: Oleksandr Stetsovych

09.03.2011 14:00

Formování H3+ ve výboji a dohasínajícím plazmatu
Přednášející: Michal Hejduk

23.02.2011 14:00

New materials for heterogeneous catalysis
Přednášející: Marcus Bäumer, Universität Bremen, Institut für Angewandte und Physikalische Chemie, Německo

Anotace:

Control over the microscopic structure and composition is essential to develop active and selective catalytic systems. Whereas traditional techniques allow only very limited or no control in this respect, advanced techniques from nanotechnology and materials science offer new and fascinating manufacturing strategies for materials with defined structures down to the nanoscale. Is it possible to take advantage of this potential? My talk will deal with this question taking two illustrative examples: nanoporous metal foams and deposited colloidal nanoparticles.

15.12.2010 14:00

Aberration-corrected electron microscopy
Přednášející: Ondřej Křivánek, FRS, President Nion Co., Kirkland, Washington State, USA (www.nion.com) & Adjunct Professor, Arizona State University

Anotace:

Because of aberration correction, the nano-world we see through electron microscopes has become sharper, more detailed and more interesting – much like the world of a shortsighted person who’s tried glasses for the first time. This seminar will review developments in aberration-corrected electron optics that have made the improved vision possible, and summarize recent progress in imaging of low Z materials such as graphene and nanotubes.

At 60 keV primary beam energy, aberration correction is now making possible electron probes of about 1.2 Å diameter. This is has proved very useful for atomic-resolution annular dark field (ADF) STEM imaging of light-Z materials susceptible to knock-on damage, such as carbon and boron nitride. The samples can withstand greater electron doses than at 100 keV and above, allowing better image statistics to be built up. Single light atoms (B, C, N, O) in a single sheet of BN or graphene can then be reliably detected, and their chemical type identified by their ADF intensity. Defects in graphene and atomic reconstruction at the graphene’s edge can be deciphered atom-by-atom. At the same time, electron energy loss spectroscopy (EELS) is able to identify individual heavier atoms spectroscopically.

08.12.2010 14:00

Návrh a předletová příprava přístrojů určených pro meziplanetární mise z hlediska ochrany možného života na těchto planetách
Přednášející: Ivana Kolmašová, UFA AV ČR

Anotace:

Obsahem semináře bude krátká zmínka o historii ochrany planet, kategorizace objektů Sluneční soustavy z hlediska ochrany planet, základy astrobiologie a příklady astrobiologických experimentů. Seminář bude věnován také praktickým doporučením pro návrh přístrojů na sondy k objektům Sluneční soustavy.

01.12.2010 14:00

LHC a ATLAS, bilance prvního roku
Přednášející: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., UČJF

24.11.2010 14:00

Numerické modelování procesů v termickém plazmovém reaktoru a jeho využití v praxi
Přednášející: RNDr. Ivan Hirka, ÚFP AV ČR

Anotace:

Obsahem prezentace bude nejenom numerické modelování plazmového oblouku v reaktoru, ale také praktické využití gasifikace a její perspektivy.

10.11.2010 14:00

Reakcie elektronóv s biomolekulami
Přednášející: Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.

Anotace:

Přednáška prezentuje najnovšie smery experimentálneho štúdia iterakcií eletrónov s biologicky významnými molekulami. Je vhodne doplnená konkrétnými príkladmi experimentálnych výsledkov autora získaných metódou skrížených elektrón-molekulových zväzkov.

13.10.2010 14:00

XRD analýza ocelové strusky a její stabilizace super-kritickým CO2
Přednášející: Mgr. Jakub Vaverka

Anotace:

I přestože je ocelová struska jen vedlejší produkt při výrobě oceli, je poslední dobou hojně využívaná, a to především ve stavebnictví. Protože obsahuje nehašené vápno (CaO), muze při kontaktu s vodou dojit k nežádoucí změně jejich mechanických vlastností. Z tohoto důvodu se užívá až po stabilizaci (odstranění nehašeného vápna) a je tedy důležité přesně stanovit množství zbylého nehašeného vápna po její stabilizaci. Tento seminar se bude zabývat jednak možností užití x-ray práškové difrakční metody v kombinaci s metodou standardního přídavku pro kvantitativní analýzu složení ocelové strusky, a také užitím super-kritického CO2 pro její stabilizaci.

06.10.2010 14:00

Fotoelektrónová difrakcia budená tvrdým RTG žiarením
Přednášející: Mgr. Igor Píš

Anotace:

Difrakcia elektrónov emitovaných dopadom RTG žiarenia je bežnou metódou skúmania atómových štruktúr na povrchu materiálov. Známa pod skratkou XPD (X-ray Photoemission Diffraction). XPD budené tvrdým RTG žiarením bolo donedávna témou iba teoretických štúdií. Systémy schopné využiváť túto metódu aj experimentálne boli nedávno vyvinuté na synchrotróne SPring-8 v Japonsku (Obr. 1), kde mal autor možnoť zapojiť sa do ich vývoja počas jeho štúdijného pobytu v tomto výskumnom komplexe.

V prednáške bude, okrem samotnej metódy a jej experimentálneho prevedenia, popísaná aj interpretácia experimentálnych meraní pomocou modelových výpočtov a aplikácia tejto metódy na výskum štruktúry ZnO vrstiev (Obr. 2) a (GaMn)As ako typického predstaviteľa magnetických polovodičov.

      
Obr. 1. Schéma experimentálnej aparatúry na meranie XPD na vyskokých energiách.      Obr. 2. Ukážka zmeraných (horná časť) a simulovaných (spodná časť) XPD obrazcov z monokryštalického ZnO.

22.09.2010 14:00

Computational Surface and Materials Science: An additonal way to understand and to predict
Přednášející: Alfredo Juan, Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

Anotace:

Under the name of applied quantum mechanics we can find several techniques to be used in help of surface, catalytic and materials science. Starting from the ssimplest semiempirical to state of the art density functional calculations ((DFT) we can build approximated models to represent in the more realistic &"possible" way real process at surfaces and interfaces. Our approach is based on experimental information and experimental demand where the data is unavialable or "not enough". Theoretical calculations should become another characterization technique, like XPS, AES and so on. We will give some examples of cyclic hydrocarbon adsorption on metals, methanol adsorption and dissociation on molybdenum carbides and hydrogen interactions with deffects in bulk vacancies and grain boundaries in metals and oxydes.