Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2000/2001

21.05.2001 16:30

Seminární práce studentů
Přednášející: Štefan Dušík, Jiří Libra, Daniel Mazur, Oldřich Novotný, 4. r. KEVF MFF UK, Praha

14.05.2001 13:30

Organic films prepared by RF sputtering of polymers
Přednášející: Prof. Hynek Biedermann, KMF MFF UK, Praha

07.05.2001 14:00

Plasma and Dust Diagnostics at the Eindhoven University of Technology
Přednášející: Dr. Eva Stoffels, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, SRN

18.04.2001 13:30

Použití laseru v experimentální atomové a molekulové fyzice
Přednášející: Dr. Ondřej Votava, Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, Praha

04.04.2001 13:30

Measurements of Magnetic Fluctuations Using a Multiple Hall Probe at TEXTOR-94
Přednášející: Ivan Ďuran, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha

26.02.2001 16:00

Introduction of Surface Analysis of JEOL and Situation of Present Tokyo and Japan
Přednášející: Dr. Iijima Yoshitoki, JEOL Application and Research Center, Tokyo, Japan

07.12.2000 14:00

Dotek atomu aneb malý náhled do světa rastrovací tunelovací mikroskopie a příbuzných technik
Přednášející: Dr. A. Fejfar, Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Anotace:
Hlavní námět semináře by se dal nazvat potěšení z krásy obrazů, které vznikají při použití rastrovací tunelovací mikroskopie. Do obrazárny jsme umístili nejmenší nápisy, kvantové ohrádky pro částice, vlny elektronové hustoty okolo defektu nebo na hranici atomárních schodů na povrchu a fantomy částic, které se zobrazují jako přelud v místě, kde se nenacházejí.

29.11.2000 14:00

1. Kvantitativní analýza povrchů metodou XPS / 2. Modelování růstu tenkých vrstev
Přednášející: T. Skála (ved. K. Veltruská)/J. Šimek (ved. R. Hrach), oba 5. r. KEVF MFF UK, Praha

22.11.2000 14:00

1. Kvantitativní analýza XPS pomocí programu QUASES / 2. Studium bimetalických systémů metodou RHEED
Přednášející: D. Bača (ved. V. Matolín)/K. Rajs (ved. K. Mašek), oba 5. r. KEVF MFF UK, Praha

15.11.2000 14:00

1. Studium adsorpce malých molekul na povrchu pevných látek / 2. Vlasovova-Eulerova metoda pro laserové plazma
Přednášející: O. Bařina (ved. I. Stará)/M. Mašek (ved. K. Rohlena), oba 5. r. KEVF MFF UK, Praha

08.11.2000 14:00

1. Experimentální aparatura pro studium elementárních procesů v prachovém plazmatu / 2. Studium vlivu podložky na adsorpční vlastnosti tenkých kovových vrstev
Přednášející: J. Pavlů (ved. Z. Němeček)/P. Janeček (ved. V. Nehasil), oba 5. r. KEVF MFF UK, Praha

01.11.2000 13:30

Surface study by electron spectroscopies: MIS structures on InP(100)
Přednášející: Prof. Bernard Gruzza, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France

25.10.2000 14:00

1. Studium slunečního větru v oblasti foreshocku / 2. Studium heteroepitaxe Ag/Si(7x7) metodou STM
Přednášející: T. Drbohlav (ved. L. Přech)/P. Kocán (ved. P. Sobotík), oba 5. r. KEVF MFF UK, Praha