Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 1998/1999

19.05.1999 13:30

Fyzikální aspekty současné energetiky
Přednášející: Prof. Ludmila Eckertová, KEVF MFF UK, Praha

12.05.1999 13:30

Studium problémů Pb/Si(111) s využitím VT STM
Přednášející: Dr. Jiří Slezák, FÚ AV ČR, Praha

28.04.1999 13:30

Studium zeolitů metodou ESCA (výchozí a konečné stavy systémů při fotoemisi)
Přednášející: prom. chemik Ivan Jirka, CSc. , ÚFCh JH AV ČR, Praha

19.04.1999 13:30

1. Příspěvek metody APS ke studiu povrchových elektronových stavů / 2. Strunový vakuometr
Přednášející: Stanislav Fabík / Radek Ulman, oba KEVF MFF UK, Praha

12.04.1999 13:30

1. Studium interakce molekulCOaO2s nespojitými vrstvamiRh / 2. Studium adsorbce pomocí ESD
Přednášející: Tomáš Hrnčíř / Jiří Drbohlav, oba KEVF MFF UK, Praha

07.04.1999 13:30

Pokroky kosmických technologií při výzkumu vztahů Slunce-Země
Přednášející: Dr. Lubomír Přech, KEVF MFF UK, Praha

29.03.1999 13:30

O gravitačních vlnách a jejich detektorech
Přednášející: Dr. Jiří Podolský, UK MFF, Praha

24.03.1999 13:30

Reakce iontů s molekulami a jejich aplikace
Přednášející: Dr. Patrik Španěl, ÚFCh JH AV ČR, Praha

10.03.1999 13:30

SIFT - Mass spectrometry: Application for trace gas analysis
Přednášející: Prof. Dr. David Smith, University of Keele, U. K.

08.03.1999 13:30

Measurements and analysis of current density fluctuations on the CASTOR tokamak
Přednášející: Mgr. Ivan Ďuran, KEVF MFF UK / ÚFP AV ČR, Praha

01.03.1999 13:30

Studium doutnavého výboje ve směsích molekulárních plynů
Přednášející: Mgr. Ondřej Kylián, KEVF MFF UK, Praha

06.01.1999 13:30

Povrchový potenciál prachových částic
Přednášející: Mgr. Zoltán Sternovský, KEVF MFF UK, Praha

14.12.1998 14:00

Studium interakce molekul CO a O2s nespojitými vrstvami Rh
Přednášející: Tomáš Hrnčíř, KEVF MFF UK, Praha

09.12.1998 13:30

FEM, FIM studie vybraných elementárních kroků interakcí plynů s povrchy kovů
Přednášející: Doc. Zlatko Knor, ÚFChJH AV ČR, Praha

30.11.1998 14:00

Technická podpora projektu LHC v Cernu
Přednášející: Mgr. Viktor Johánek, KEVF MFF UK, Praha

25.11.1998 13:30

Depozice tenkých vrstev pomocí plazma - chemického reaktoru se systémem plazmových supersonických trysek
Přednášející: Prof. Miloš Šícha, KEVF MFF UK, Praha

16.11.1998 14:00

RF vícetryskový plazmatický reaktor pro depozici tenkých vrstev
Přednášející: Mgr. Zdeněk Hubička, KEVF MFF UK, Praha

11.11.1998 14:00

Magnetická oblaka - co o nich víme?
Přednášející: Dr. Marek Vandas, AsÚ AV ČR, Praha

02.11.1998 14:00

Úhlově rozlišená AES
Přednášející: Dr. Jiří Pavluch, KEVF MFF UK, Praha

19.10.1998 10:00

Vliv elastického rozptylu fotoelektronů v XPS
Přednášející: Dr. Stanislav Hucek, Mikrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice

14.10.1998 14:00

Electrostatic Discharge in the Martian Atmosphere
Přednášející: Dr. Michel Parrot, Centre National de la Recherche Scientifique, Orléans, Francie