Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2013/2014

11.06.2014 14:00

One-dimensional fluid model of a sheath in front of a negative electrode in an oblique magnetic field
Přednášející: Prof. Tomaž Gyergyek, University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering & Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Anotace:
The boundary of a magnetized plasma is of great interest to several fields ranging from material processing to magnetic confinement fusion. The scrape-off layer of a tokamak, for example has low density and strong magnetic fields. Further, the angle of incidence of the magnetic field lines onto the divertor spans nearly the whole range from perpendicular to parallel. In this paper we investigate the formation of the sheath by a one dimensional fluid model. Attention is focused on the effects of three types of source terms. Some comments on the ion temperature are also added.

21.05.2014 14:00

Referáty studentů o výsledcích řešení seminárních prací
Přednášející: studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia

14.05.2014 14:00

rektorský den

07.05.2014 14:00

NEKONÁ SE Užití geofyzikálních metod v archeologii
Přednášející: RNDr. Roman Křivánek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR

07.05.2014 14:00

Pozor, změna času! Temná hmota, temná energie a vývoj vesmíru
Přednášející: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

23.04.2014 14:00

Langmuirovy vlny ve foreshocku Saturnu pozorované družicí CASSINI
Přednášející: RNDr. David Píša, Ph.D., University of Iowa, USA

16.04.2014 14:00

Ultrarychlá kontrola magnetického uspořádání pomocí femtosekundových laserových pulsů
Přednášející: Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D., KCHFO MFF UK

09.04.2014 14:00

AFM v kapalinách
Přednášející: Ing. Pavel Janda, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR

02.04.2014 14:00

Enceladus: malý vodní svět spojený s velkým očekáváním
Přednášející: Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., KG MFF UK

26.03.2014 14:00

Extrémní projevy počasí a změny klimatu
Přednášející: Doc. RNDr. Jaroslava Kalvova, CSc., KMOZP MFF UK

19.03.2014 14:00

Matematika, fyzika a mýtus nekonečna
Přednášející: RNDr. Peter Zamarovský, CSc., FEL ČVUT Praha

Anotace:
Žádný smrtelník nekonečno neviděl, nenapočítal, nezměřil. A když se je pokusil uchopit rozumem, dospěl k řadě paradoxů i principiálních nesrovnalostí. Existuje vůbec nekonečno? Není to jen mýtus, matematické náboženství? Pouhá metafora něčeho ohromného a neuchopitelného? A pokud existuje, jak jej můžeme pojmout? Vymezit to, co meze nemá? A kdyby vymezit nešlo, co by to znamenalo pro vyšší matematiku, která je na této představě založena?

05.03.2014 14:00

Mineral imbalances and bone disease in renal failure
Přednášející: Dr. E. Stoffels, Department of Veterinary Medicine, Ghent University, Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

Anotace:
Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem. It afflicts about 10% of the adult population and results in debilitation and death of many patients. The kidney plays a key role in maintaining mineral homeostasis. Consequently, CKD results in homeostatic imbalances such as excessive calcium losses into urine. This in turn leads to bone demineralization, dental problems and urinary tract stones. A short review of kidney physiology is presented. It is shown that kidney function is largely governed by fundamental physicochemical mechanisms, and that quantitative physical methods can bring new insights into kidney disease. A kinetic model has been developed to describe mineral handling in normal and defective kidney function. This model allows relating calcium losses to other hallmarks of CKD, such as impaired sodium reabsorption and proteinuria. Examples of spontaneous and induced renal failure in laboratory animal models (rats and guinea pigs) are shown to illustrate the agreement between theoretical considerations and clinical findings. Renal bone disease in humans and animal models is briefly discussed.

11.12.2013 14:00

Žákovské prekoncepce ve fyzice
Přednášející: RNDr. Dana Mandíková, CSc., KDF MFF UK

04.12.2013 14:00

Přežití v extrémích podmínkách z pohledu fyziky
Přednášející: Ing. Ladislav Sieger, CSc., Katedra fyziky FEL ČVUT

27.11.2013 14:30

Evolučný návrh robotických organizmov
Přednášející: RNDr. František Mráz, CSc., Kabinet software a výuky informatiky MFF UK

Anotace:
Konštrukcia riadenia a morfológie autonómneho robota je veľmi zložitý problém, ale pomocou umelej evolúcie sa dá riešiť bez ľudského zásahu.

20.11.2013 14:00

Nanomateriály a nanotechnologie z jiného úhlu pohledu
Přednášející: Ing. Dušan Nohavica, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

13.11.2013 14:00

Linux ve fyzikální laboratoři
Přednášející: Mgr. Michal Hájek, Ph.D., KFM MFF UK

06.11.2013 13:30

Kombinace rastrovací tunelové mikroskopie a integrálních metod fyziky povrchů pro studie v heterogenní katalýze
Přednášející: Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

30.10.2013 14:00

 Modelový plamen jako plazma
Přednášející: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

16.10.2013 14:00

 Laboratorni studium astrofyzikalne relevantnich reakcnich procesu
Rekombinace a reakce v nizkoteplotnim vodikovem plazmatu pri 10-300 K

Přednášející: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.