Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Studenti postgraduálního studia a témata jejich práce.

Katedra zajišťuje doktorské studium v dále uvedených oborech. Všechny tyto obory spadají pod studijní program Fyzika. Další informace o doktorském studiu lze najít na stránkách MFF.

Dále pracovníci katedry vedou doktorandy z oborů:

V seznamu je u jména doktoranda uváděn rok přijetí ke studiu (pokud je tento údaj k dispozici).

f-2 / Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Matěj Ivánek (2024) - první ročník
Téma práce: Magnetická pole v plazmatu tokamaku
Školitel: Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
Konzultant: doc. Ing. Slavomír Entler, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Mgr. Peter Slezák (2024) - první ročník
Téma práce: Reakce chladných iontů s elektrony a molekulami
Školitel: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Pooja Devi (2023) - první ročník
Téma práce: Absorpce záření a plazmové procesy při interakci laserového svazku s pevnými, pěnovými a plynnými terči
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc. (FzÚ AV ČR)
Konzultant: Sushil Kumar Singh, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
MSc. Mrittika Ghosh (2023) - první ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Význam orientace meziplanetárního magnetického pole pro předpověď vesmírného počasí
Školitel: Gilbert Pi, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Mgr. Václav Linzmayer (2023) - první ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Bleskovými výboji generované vlny hvizdového módu v magnetosféře Země
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Rofaida Nihed Mekki (2023) - první ročník
Téma práce: Fyzika a chemie nízkoteplotního plazmatu pro čištění komory tokamaku od tekutých kovů
Školitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr., Mgr. Martin Čada, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
Mgr. Kristýna Drastichová (2022) - druhý ročník
Téma práce: Vliv slunečního větru na dynamiku magnetosféry
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Gilbert Pi, Ph.D.
Ján Mičko (2022) - druhý ročník
Téma práce: Plasma waves observed by the Solar Orbiter spacecraft
Školitel: Dr. Jan Souček (UFA CAS)
Konzultant: Dr. David Píša /UFA CAS), Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Vineet Kumar (2022) - třetí ročník
Téma práce: Interakce světla s ultrachladným plazmatem
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Niklas Vilhelm Lausti (2022) - třetí ročník ORCID
Téma práce: Rekombinace iontů s elektrony v ultrachladném plazmatu
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
MSc. Shubham Agarwal (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Strong fields and fast particles created due to high-power laser-matter interactions
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Maryam Aghabozorgi Nafchi (2021) - třetí ročník
Téma práce: Strojové učení v kosmické fyzice
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Gilbert Pi, Ph.D.
Praveen Kumar Basuvaraj (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Družicová pozorování ionosféry Marsu
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Octavio Emmanuel Hernández Alvarez (2021) - třetí ročník
Téma práce: Vliv vnitřní excitace molekul na jejich reaktivitu v laboratorním a kosmickém prostředí
Školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Ing. Šimon Jelínek (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium obecných laserových svazků metodami ablačního-desorpčního imprintování
Školitel: Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., FzÚ AV ČR
Konzultant: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Ing. Tomáš Burian, Ph.D., FzÚ AV ČR
Mgr. Miroslava Kassayová (2021) - třetí ročník
Téma práce: Rekombinace astrofyzikálně relevantních iontů ve specifickém kvantovém stavu s elektrony
Školitel: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Ing. Zuzana Kuglerová (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Tepelné a netepelné projevy interakce ionizujícího a neionizujícího laserového záření s pevnou látkou
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc. (FzÚ AV ČR)
Konzultant: Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Iryna Naiko (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium depozice kovových a oxidových tenkých vrstev deponovaných reaktivním naprašováním systémy duté katody a magnetronu
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D., FZU AV ČR
Maroua Omezzine Gnioua (2021) - třetí ročník
Téma práce: Selected ion flow drift tube, SIFDT: interactions of ions with molecules for analytical mass spectrometry
Školitel: Patrik Španěl, ÚFCH JH AV ČR
Byeongseon Park (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Sluneční vítr jako jako přírodní laboratoř pro studium turbulence
Školitel: Mgr. Alexander Pitňa, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Niki Xirogiannopoulou (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Kosmické počasí: Variace slunečního větru a jejich dopad na dynamiku magnetosféry
Školitel: Mgr. Oleksandr Gončarov, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Samia Ijaz (2020) - čtvrtý ročník ORCID
Téma práce: Studium výskytu prachových zrn v naší sluneční soustavě pomocí přístrojů na měření elektrického pole
Školitel: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.
Andrea Kolínská (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Pozemní a družicová pozorování elektromagnetických emisí souvisejících s bouřkovou aktivitou
Školitel: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Himanshu Mishra (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Diagnostika plazmových depozičních systémů
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Mgr. Zdeněk Turek (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Diagnostika HiPIMS systémů pro depozici kovových tenkých vrstev
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Liliia Uvarova (2019) - pátý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Elementární procesy v subtermálním plazmatu
Školitel: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Mgr. Anna Kapran (2018) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu pro technologické aplikace
Školitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Mgr. Jakub Palacký (2018) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium dynamických jevů v plazmatu pomocí počítačového modelování
Školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Anna Salohub (2018) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Sluneční vítr a jeho interakce s magnetosférou Země
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Mgr. Petr Bartoň (2017) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kripner (2016) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium okrajových nestabilit v tokamacích a jejich kontroly pomocí metod integrovaného modelování
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jakub Urban, Marina Becoulet
Mgr. Kostyantyn Tuharin (2016) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Diagnostika plazmatických systémů pro depozici tenkých vrstev
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Mgr. Matěj Peterka (2014) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium stability a transportu v okrajovém plazmatu tokamaku
Školitel: RNDr, Radomír Pánek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., Mgr. Pavel Cahyna, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Erik Vanko (2022) - studium přerušeno
Téma práce: Studium vzniku a zániku iontu OH– v molekulárních reakcích, experimentální astrochemie.
Školitel: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Oleksii Kononov (2019) - studium přerušeno ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Faradayovy válce jako detektory prachu v kosmickém prostředí
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

f-5 / Fyzika povrchů a rozhraní

Samiran Chakraborty (2024) - první ročník
Téma práce: Operando studium průmyslově významných chemických reakci na modelových katalyzátorech
Školitel: Michael Vorochta, Ph.D.
Konzultant: Prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Bc. David Kalabis (2023) - první ročník
Téma práce: Vysoce disperzní katalyzátory pro HER/HOR v alkalickém prostředí
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Mgr. Martin Orság (2023) - první ročník
Téma práce: In situ/operando zkoumání katalyzátoru palivových článků s polymerní membránou
Školitel: Doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Sreehari Sreekumar (2023) - první ročník
Téma práce: Polarony v pokročilých materiálech
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Mgr. Jan Škvára (2022) - druhý ročník
Téma práce: Modelové elektrokatalyzátory na bázi perovskitů
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Konzultant: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
MSc. Llorenc Albons Caldentey (2022) - třetí ročník
Téma práce: Chemické a fyzikální vlastnosti povrchů perovskitů
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Shiva Oveysipoor (2022) - třetí ročník
Téma práce: Studium modelových katalyzátorů pomocí skenovací tunelové mikroskopie a rentgenové fotoelektronové spektroskopie za zvýšeného tlaku
Školitel: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
Amandeep Sagwal (2022) - třetí ročník
Téma práce: Fotofyzika nanostruktur rastrovací spektromikroskopií
Školitel: Mgr. Martin Švec, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, svec@fzu.cz
Anastasiia Deineko (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Vývoj elektrochemických senzorů na bázi ceru pro detekci bio molekul
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Konzultant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Mgr. Thu Ngan Dinhová (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Operando vhled do povrchové chemie nanostrukturovaných katalyzátorů
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
Mgr. Tomáš Hrbek (2021) - třetí ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Výzkum nanostrukturovaných katalyzátorů pro vodíkové technologie pokročilými elektrochemickými a operando metodami
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Qifan Chen (2021) - třetí ročník
Téma práce: Fyzikální a chemické vlastnosti nízkodimenziálních systémů
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FzÚ AV ČR
Konzultant: Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., FzÚ AV ČR
Marco Aurelio Lozano (2021) - třetí ročník
Téma práce: Teoretické studium molekulárních struktur na površích
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FzÚ AV ČR
Konzultant: Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., FzÚ AV ČR, Mgr. D. Soler Ph.D., FzÚ AV ČR
Aji Alexander (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Povrchy komplexních materiálů a jejich interakce se světlem
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
Athira lekshmi Mohandas Sandhya (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Degradace katalyzátorů palivových článků
Školitel: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Andrés Pinar Solé (2020) - čtvrtý ročník ORCID
Téma práce: Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FZÚ AV
Konzultant: Oleksandr Stetsovych, Ph.D.
Pankaj Kumar Samal (2020) - čtvrtý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Samoorganizovaný růst nanostruktur kov-oxid pro modelovou elektrokatalýzu
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Viacheslav Kalinovych - pátý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Adsorpční geometrie a reaktivita spojovací skupiny kyseliny fosfonové na tenkých vrstvách oxidu ceričitého
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Mgr. Alina Madalina Darabut (2019) - pátý ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Vývoj a studium materiálů pro bipolární desky palivových článků typu PEM
Školitel: Yevheniia Lobko, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Lukáš Fusek (2019) - pátý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Modelové elektrokatalyzátory kov-oxid pro konverze energie
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. & Prof. Dr. Jörg Libuda, Ph.D., Friedrich Alexander University, Erlangen, Germany
Konzultant: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Lesia Piliai (2019) - pátý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Operando studium katalyzátorů na bázi oxidu ceru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
Mgr. Lucinda Blanco Redondo (2018) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID
Téma práce: Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Mgr. Zdeněk Rafaj (2017) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium mechanizmu katalytických reakcí na systémech CeOx–kov
Školitel: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
Mgr. Šárka Kučerová (2016) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: FIB: výrobní nástroj pro nanostruktury
Školitel: Ing. Jan Grym, PhD. (Ústav fotoniky a elektroniky AVČR)
Mgr. Romana Šedivá (2013) - šestý nebo vyšší ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Studium modelových systémů na bázi oxidů wolframu a ceru
Školitel: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Hridya Nedumkulam (2021) - studium přerušeno
Téma práce: Štúdium vplyvu chemického stavu, morfológie a hustoty defektov na aktivitu anódového katalyzátoru v elektrolyzére vody
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Mgr. Hana Fusková (2017) - studium přerušeno ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Příprava a charakterizace nanostruktur ZnO s využitím iontových svazků a rastrující sondy
Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AVČR)

f-1 / Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Mgr. Tatiana Výbošťoková (2019) - pátý ročník ORCID ResearcherID Scopus Author ID
Téma práce: Sluneční vítr a jeho vliv na zemskou magnetosféru
Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.