Prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2001

Studium interakce oxidu uhelnatého s povrchy vícesložkových systému metodami XPS, LEIS, TDS a SIMS
Student: Viktor Johánek
Školitel: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2013

Příprava a studium katalytického systému Cu(O)-CeO2 metodami povrchové analýzy
PDF@repoUK (#42553)
Student: Břetislav Šmíd
Školitel: Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2014

Příprava a charakterizace nanostruktur pro katalýzu a detekci plynů
PDF@repoUK (#85296)
Student: Stanislav Haviar
Školitel: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2016

Příprava a charekterizace porézních dvojvrstev ceroxid/uhlík na křemíkových substrátech
PDF@repoUK (#107965)
Student: Dubau Martin
Školitel: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Studium tenkovrstvých nanostrukturních katalyzátorů prostřednictvím elektronové mikroskopie a spektroskopie pro aplikace v mikro-palivových článcích
PDF@repoUK (#121374)
Student: Lavková Jaroslava
Školitel: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Zahájené práce

Studium povrchových vlastností senzorů Pd(Pt) - SnO2a In2O3 (PŘERUŠENÁ)
Student: Mihail Moroseac
Školitel: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Studium reaktivity bimetalických povrchů (PŘERUŠENÁ)
Student: Libor Sedláček
Školitel: Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.