Yevheniia Lobko, Ph.D.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Vývoj a studium materiálů pro bipolární desky palivových článků typu PEM
Student: Darabut Alina Madalina
Školitel: Yevheniia Lobko, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.