Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Pokročilé MEA ve vodíkových palivových článcích (PŘERUŠENÁ)
Student: Paul Subir
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Vysoce disperzní katalyzátory pro HER/HOR v alkalickém prostředí
Student: Kalabis David
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.