Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Operando studium katalyzátorů na bázi oxidu ceru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie
Student: Piliai Lesia
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Operando vhled do povrchové chemie nanostrukturovaných katalyzátorů
Student: Dinhová Thu Ngan
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.