Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vedené a aktuálně vypsané studentské projekty

Více o tomto členu katedry...

školní rok zadání 2002/2003

Studentský projekt Vlny hvizdového módu ve vnějších oblastech magnetosféry Země
Student: Eva Macúšová a Katarína Gereová - 2.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Studium šíření rovníkového šumu z dat družic Cluster
Student: František Němec - 2.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2003/2004

Studentský projekt Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.
Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Studentský projekt Studium vlnových jevů na nízkých frekvencích
Student: František Němec - 3.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Studium kvaziperiodických vlnových emisí a vln hvizdového módu v magnetosféře Země.
Student: Katarína Gereová a Eva Macúšová - 3.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2004/2005

Studentský projekt Detekce hvizdů magnetickými anténami
Student: David Vrba, Peter Pira, 2.ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR

Studentský projekt Studium vln typu „lví řev“ mezi magnetopauzou Země a rázovou vlnou
Student: Vratislav Krupař, Alexander Pitňa, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2005/2006

Studentský projekt Detekce vln hvizdového módu magnetickými anténami
Student: Vlastimil Kůs, Petra Suková, Martin Rybář, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR

Studentský projekt Analýza S-burstů v rádiových vlnách Jupitera
Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský projekt Webové rozhraní pro náhled na data z družic Cluster
Student: David Píša, Marek Radecki, 2.ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2006/2007

Studentský projekt Určení času hvizdů detekovaných na družici
Student: Jiří Fišer, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Jaroslav Chum, PhD., ÚFA AV ČR

školní rok zadání 2007/2008

Studentský projekt Studium aurorálního sykotu
Student: Tereza Brunátová, Jiří Matoušek, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2008/2009

Studentský projekt Analýza emisí typu chorus z dat družic Cluster a DEMETER
Student: Martin Formánek
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2014/2015

Studentský fakultní grant MFF - podzim Analýza aurorálního sykotu
Student: Basler Ondřej
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

školní rok zadání 2017/2018

Studentský fakultní grant MFF - podzim Simulace elektromagnetických vln v magnetosféře Jupiteru
Student: Martin Zika
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Bc. Miroslav Hanzelka

školní rok zadání 2021/2022

Studentský fakultní grant MFF - jaro Modelování spektrálních matic a testování palubního software přístroje RPWI na misi JUICE
Student: Marco Souza de Joode
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studentský fakultní grant MFF - jaro Studium rádiových emisí typu III pozorovaných ve slunečním větru družicí Solar Orbiter
Student: Tomáš Formánek
Vedoucí: RNDr. David Píša, Ph.D., Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.