Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Vedené a aktuálně vypsané studentské projekty

Více o tomto členu katedry...

školní rok zadání 2003/2004

Studentský projekt Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.
Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.