Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Vedené a aktuálně vypsané studentské projekty

Více o tomto členu katedry...

školní rok zadání 2003/2004

Studentský projekt Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.
Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.

školní rok zadání 2019/2020

Letní projekt KFPP Optimalizace vyhledávacích tabulek pro spektometr energetických elektronů na družici TARANIS
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.