Detekce vln hvizdového módu magnetickými anténami

Student: Vlastimil Kůs, Petra Suková, Martin Rybář, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Tento projekt plynule navazuje na práci, jež byla realizována v roce 2004/2005 kolegy Davidem Vrbou a Peterem Pirou ("Detekce hvizdů magnetickými anténami"), ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Přínos tohoto projektu by měl spočívat v instalaci magnetických antén pro detekci hvizdů, ve využití a optimalizaci stávajícího programového vybavení pro zpracování experimentálních dat, jejich podrobné zpracování a následné porovnání s údaji získanými z projektů Demeter a Cluster.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF