Studium šíření rovníkového šumu z dat družic Cluster

Student: František Němec - 2.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Rovníkový šum jsou elektromagnetické emise ve hvizdovém módu. Jsou tvořeny vlnami šířícími se v těsné blízkosti roviny geomagnetického rovníku na frekvencích od několika Hz až po stovky Hz.
Tyto vlny jsou pozorovány družicemi projektu Cluster, jenž je jedním ze současných vědeckých projektů Evropské kosmické agentury. Skládá ze čtyř identických družic vypuštěných v létě 2000 a umístěných na velmi podobné protáhlé eliptické dráhy.
Cílem projektu je získání nových informací o šíření rovníkového šumu za použití dat družic Cluster.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF
Příklad výsledků: poster ve formátu PDF
(Němec, F., Santolík, O., Gereová, K., Macúšová, E.,
Cluster Observations of Equatorial Noise Below the Lower Hybrid Frequency,
Magnetospheric Response to Solar Activity, September 9-12, 2003, Charles University, Prague. Abstracts p. 69.)