Studium kvaziperiodických vlnových emisí a vln hvizdového módu v magnetosféře Země.

Student: Katarína Gereová a Eva Macúšová - 3.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Cílem projektu je získání nových informací o generaci a způsobu šíření QP emisí ve vnější oblasti magnetosféry Země. Ke studiu budeme používat data z družic Cluster. Dále se budeme zabývat hromadným zpracováním dat získaných z družic Cluster v období od začátku ledna 2001 do poloviny roku 2004. V průběhu projektu upravíme již existující programy, pomocí kterých jsme již zpracovávali získaná data v loňském roce. Do zpracování bychom chtěli také všechna dostupná měření, bez ohledu na mód, ve kterém přístroj pracoval.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF

Příklad výsledků:
Macusova. E., O. Santolik, K. Gereova, J.Klimes, Y. de Conchy, Cornilleau- Wehrlin,
Systematic study of whistler-mode emissions bassed on the data of STAFF-SA instruments on board the Cluster spacecraft,
VLF Workshop, Sodankyla, Finland, September 27-October 1, 2004.