Simulace elektromagnetických vln v magnetosféře Jupiteru

Student: Martin Zika
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Bc. Miroslav Hanzelka
Stav projektu: zadaný

Anotace:
V éře sondy Juno a přílivu empirických dat popisujících Jupiter se naskýtá nebývalá příležitost porovnat výsledky simulací založených na současých teoretických představách o struktuře a dynamice Joviánské magnetosféry se zatím nejpřesnějším pozorováním. Významným jevem, který nám může prozradit nové informace o struktuře magnetosféry Jupiteru, jsou takzvané hvizdy, elektromagnetické vlny generované bleskovými výboji v atmosféře, které se šíří při nízkých frekvencích. K simulaci šíření hvizdů v tomto exotickém prostředí poslouží metoda známá jako ray tracing: cílem této práce bude tedy aproximovat hvizdy jako paprsky a popsat jejich šíření jazykem geometrické optiky.