Analýza emisí typu chorus z dat družic Cluster a DEMETER

Student: Martin Formánek
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:

Zadání v PDF.

Závěrečná zpráva v PDF.

Chorus patří mezi nejsilnější přírodní emise generované nestabilitami plazmatu. Může se vyskytovat ve frekvenčím pásu od několika Hz až po stovky kHz. Nejvíce emisí typu chorus je generováno v rovině geomagnetického rovníku. Frekvence chorových emisí se velmi rychle mění - řádově ve zlomcích sekund - proto jejich akustický signál připomíná ptačí cvrlikání. V současné době je o chory zvýšený zájem, protože je s nimi spojována schopnost urychlovat elektrony v zemské magnetosféře až na relativistické energie. Emise typu chorus se obvykle šíří přibližně podél siločar magnetického pole Země. Proto je výhodné zkoumat data od více družic rozmístěných na stejné siločáře. Z jejich měření můžeme zjistit jakým způsobem se vlna dostává k Zemi. Cílem projektu je blíže prozkoumat charakter chorových emisí a mechanismus jejich šíření z kombinovaných satelitních dat družic Cluster a DEMETER.