Detekce hvizdů magnetickými anténami

Student: David Vrba, Peter Pira, 2.ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. J.Chum, Ph.D., ÚFA AV ČR
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Studium hvizdů spadá pod studium vlnových jevů v plazmatu magnetosféry Země. Tyto vlny jsou buzeny elektromagnetickými impulsy, které doprovázejí atmosférické bleskové výboje. Jsou to nízkofrekvenční elektromagnetické vlny, které se šíří podél magnetických siločar.
Ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR se budeme podílet na realizaci experimentálního zařízení pro detekci hvizdů magnetickými smyčkovými anténami, na instalace antén na observatoři v Panské Vsi, na přípravě programu pro základní zpracování dat i na vlastním zpracování prvních naměřených dat.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF