Určení času hvizdů detekovaných na družici

Student: Jiří Fišer, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Jaroslav Chum, PhD., ÚFA AV ČR
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Cílem projektu je vytvoření software, kterým bude možno s dostatečnou přesností určit časy hvizdů, detekovaných na družici DEMETER. Následně bude možné zpracovat větší množství dat z družice, porovnat je s bleskovými daty z detekční sítě EUCLID a přiřadit hvizdům iniciační blesky pomocí již existujícího softwaru. Předpokládáme, že do dat bude možno zahrnout také srovnání intenzity iniciačních blesků a příslušných hvizdů. Tato data mohou být posléze použita k přesnějšímu určení rozsahu oblasti, ve které dochází k průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu a také k určení efektivity tohoto přechodu.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF