Studium vlnových jevů na nízkých frekvencích

Student: František Němec - 3.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
První část projektu zabývající se studiem rovníkového šumu logicky navazuje na projekt vypsaný v loňském roce a dále rozvíjí problematiku v něm zkoumanou. Jejím cílem je dopracování a další aplikace metod vyvinutých pro identifikaci a následnou analýzu rovníkového šumu.
Ve druhé části pak budeme spolupracovat na projektu Demeter. Demeter je mikrosatelit (hmotnost 110 kg) s nízkou (méně než 800 km) polární drahou, který bude vypouštěný CNES (Francouzskou národní kosmickou agenturou), a jehož cílem je především sledování ionosférických perturbací spojených se seismickou aktivitou, ale i globální studium elektromagnetického okolí Země.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF

Příklady výsledků: