Analýza S-burstů v rádiových vlnách Jupitera

Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
S-bursty jsou typem sporadických rádiových emisií pocházejících z magnetosféry Jupitera. Jedná se o nejmohutnejší planetární rádiové emisie v Sluneční soustavě Cílem práce je zjistit průběh frekvence, amplitudy a fáze v měřeních z radioteleskopu rádioteleskopom na observatři Lustbühel u Grazu (Rakousko) a pozorovat strukturu S-burstů v různých časových měřítkách.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF